Asiantuntijalautakunta

Suomen ekomodernistien tärkeät kannanotot ja laajaa asiantuntemusta vaativat linjaukset valmistellaan yhdessä asiantuntijalautakunnan kanssa.

Asiantuntijalautakunta (päivitetty 7.6.2018)

  1. Antti Hakola, TkT, erikoistutkija VTT:llä sekä plasmafysiikan dosentti Helsingin yliopistossa. Lautakunnan puheenjohtaja. Erikoisalana fuusiotutkimus ja plasmafysiikka. Tällä hetkellä toimii Deputy Task Force Leader-tehtävässä EUROfusion-konsortiossa (https://www.euro-fusion.org/eurofusion/), jossa koordinoi eri tokamak-reaktoreilla tehtäviä kokeita ja vastaa plasman ja seinämateriaalien väliseen vuorovaikutukseen liittyvästä tutkimuksesta.
  2. Lauri Laakso, dosentti. Ryhmäpäällikkö ilmatieteen laitoksella, extra-ordinary professor North-West yliopistossa Etelä-Afrikassa. Mereen ja ilmakehään liittyvien mittausten asiantuntija.
    https://fi.linkedin.com/in/lauri-laakso-49485
    .
  3. Esa Tommila, FL, ympäristöneuvos. Alunperin fyysikko mutta työskennellyt pääosan urastaan teollisuudessa kuten Rautaruukilla, Teollisuuden keskusliitossa ja 12 vuotta Ekokemin pääjohtajana ennen eläkkeelle jäämistään.
  4. Kristiina Korjonen-Kuusipuro, FT, tutkijatohtori Tampereen yliopistossa. Korjonen-Kuusipuro on ihmisen ja ympäristön vuorovaikutusta tutkinut kulttuuriantropologi. Hän on tarkastellut myös ihmisten energiakäyttäytymistä, esimerkiksi tuulivoimaan liittyviä tunteita ja kotitalouksien aurinkoenergian tuotantoa.
  5. Hanna Tuomisto, FT, Helsingin yliopisto. Erityisalana ruoan tuotanto ja sen ympäristöystävällisyys, mukaan lukien luomutuotanto ja GM. Juuri siirtymässä Helsingin yliopistoon, vanhemmaksi tutkijaksi uuteen Mikkeliin sijoittuvaan tutkimusryhmään (Ruralia-instituutti). Ryhmän alana on ruokajärjestelmien kestävä muutos.
  6. Timo Vuorisalo, lehtori, FT, Turun yliopisto. Tutkimusalat evoluutioekologia, kaupunkiekologia ja ympäristöhistoria.