Lausunnot

Tältä sivulta löydät SEMn julkilausumat ja kommentit.

Vuonna 2019 on julkaistu:

Ekomodernistien ilmastovinkit vuodelle 2020

Suomen Ekomodernistit: Väestönkasvu tarvitsee aktiivisia toimia

SEM: Hallitusohjelma antaa hyvän pohjan ilmastotoimille, mutta tehokkainta
päästövähennyskeinoa ei tule unohtaa

Suomen Ekomodernistit: Vastauksemme hallitustunnustelujen kysymyksiin

Suomen susikannan hoidossa tärkeintä konfliktien ennaltaehkäisy ja luonnon monimuotoisuus

Suomen Ekomodernistien puolivillit ja tehokkaat ilmastovinkit ilmastosankareille

Vuonna 2018 on julkaistu:

SEM: Lausunto Suomen meripolitiikan luonnokseen

Suomen Ekomodernistit: “Geenimuokkaus on välttämätöntä mikäli haluamme ruokkia maailman kasvavan väestön.”

SEM: Miten eroon fossiilisista?

Vuonna 2017 on julkaistu:

SEM: Kannanotto geeniteknologiaan

SEM: Lausunto keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaan

SEM dataprojektin esittely

SEM: Lausunto ydinenergialain päivitykseen

The Ecomodernist Society of Finland’s Comment on the Update to

 

Finnish Nuclear Law

Vuonna 2016 on julkaistu:

SEM: Yhteistä arvopohjaa energiakeskusteluun

SEM jätti vastineensa Suomen energia- ja ilmastostrategian ja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman valmisteluun

SEM: Rahat ja poliittiset resurssit käytettävä muuhun kuin viherpesuun

SEM: Lausunto TEMin uusiutuvan energian tukijärjestelmää selvittävälle työryhmälle

SEM: Kommentti bioenergian kestävyyden kannan luonnokseen

SEM: Suomen etu on perustaa bioenergiakanta tieteeseen