Ekomodernismi 2016: mitä se on, mitä se ei ole

Ekomodernismi on uusi ja uudenlainen ympäristöliike. Sen on perustanut vuonna 2015 joukko ympäristön tilasta huolestuneita ihmisiä, jotka haluavat toimia ympäristön hyväksi mutta kokevat olevansa epätoivottuja vieraita perinteisen ympäristöliikkeen toiminnassa. Monilla keskeiset syyt haluttomuuteen toimia olemassaolevissa liikkeissä löytyvät näiden 1980-luvun ympäristöajattelusta ammentavien liikkeiden ehdottoman kielteisestä suhtautumisesta ydinvoimaan ja geenimuunteluun. Toisille tärkeänä syynä on perinteisen ympäristöliikkeen ihmiskuva, jonka he ovat kokeneet liian pessimistiseksi tai rajoittuneeksi. Ekomodernistiksi julistautumiselle on kuitenkin yhtä monta syytä kuin on julistautujiakin, emmekä voi tai edes halua lokeroida jäseniämme.

Suomen Ekomodernistit ry (SEM) ei ole ydinvoiman, geenimuuntelun tai minkään muunkaan yksittäisen asian tai ideologian kannatus- tai vastustusjärjestö. Kannatamme tapauskohtaisesti sellaista politiikkaa, toimia, ajatuksia ja teknologioita joiden arvioimme kussakin tilanteessa edistävän kaikkien elollisten lajien kestävää yhteiseloa yhteisessä kodissamme. Ennen kaikkea, tavoitteemme on käyttää harkiten kaikkia ihmisälyn tarjoamia keinoja — niin teknisiä, sosiaalisia, lainsäädännöllisiä kuin poliittisiakin — lievittämään tällä hetkellä ihmiskuntaa ehkä kriittisimmin uhkaavan ongelman, ilmastonmuutoksen, aiheuttamia vahinkoja; nostamaan maailman köyhiä köyhyydestään; ja säästämään mahdollisimman suuren osan maapalloa muille kuin ihmislajille. Monimuotoisessa maailmassa on luultavaa, että ratkaisujenkin täytyy olla monimuotoisia ja paikalliset erityispiirteet huomioivia. Mikä toimii yhtäällä, ei välttämättä toimi toisaalla; ja mikä on huono ratkaisu tiettynä ajanhetkenä, voi olla hyvä ratkaisu joskus myöhemmin.

Uskomme, että tieteellinen metodi on tärkeässä mutta ei yksinomaisessa roolissa kannatettavia ja vastustettavia asioita arvioidessa. Tiede ei yksin voi kertoa mitä ihmiskunnan pitäisi tehdä – päätökset ovat aina arvovalintoja – mutta tieteen kautta voimme saada kohtalaisen arvion ainakin siitä, mitä meidän ei kannata tehdä. Myönnämme myös, että voimme olla väärässä. Niinpä pyrimme uudelleenarvioimaan kantojamme säännöllisesti ja varaamme itsellemme myös oikeuden muuttaa mielipiteitämme, jos ymmärryksemme asiaan vaikuttavista seikoista muuttuu. Pidämme tälläistä mielipiteen nopeaakin muuttamista vahvuuden ja terveen nöyryyden, emme heikkouden tai tyhmyyden osoituksena.

Ekomodernismi on löyhä ja tasa-arvoinen liike. Toimintamme perustuu samanmielisten verkostoon ja yhteiseen toiminta-ajatukseen. Uskomme ja toivomme kannattajiemme kykenevän toimivan aloitteellisesti ja tarpeen vaatiessa itsenäisesti tämän löyhän toiminta-ajatuksen puitteissa, muuttuvat tilanteet huomioiden. Kannustammekin kaikkia jäseniämme ja ekomodernisteiksi itsensä kokevia toimimaan ympäristön ja maailman köyhien hyväksi sopivaksi katsomillaan tavoilla. Suomen Ekomodernistit ry:n (SEM) jäsenyys ei ole edellytys toiminnalle liikkeen piirissä, joskin vain jäsenten toivotaan esittelevän itsensä SEM:in jäseninä. Tilaisuuden niin vaatiessa suosittelemme ottamaan aloitteen ja toimimaan tai ottamaan kantaa kyselemättä lupaa liikkeen hallitukselta; joskin toivomme, että toiminnasta informoidaan esimerkiksi Facebook-sivuillamme.

Sanoudumme kuitenkin ehdottomasti irti kaikenlaisesta väkivallasta, sillä uhkailusta, omaisuuden vahingoittamisesta, ja ylipäätään henkilöihin kohdistuvasta toiminnasta. Ekomodernismi on lähtökohtaisesti ympäristön ja ihmisen asian ajamista tietoon ja ymmärrykseen perustuen. Koska pyrimme tekemään ratkaisumme parhaan saatavissa olevan tiedon perusteella, uskomme, että pitkällä tähtäimellä nimenomaan asiallinen linja tuottaa tuloksia. Minkäänlainen häirintä, uhkailu, trollaus tai eri mieltä olevien nolaaminen eivät asiaa edistä, päinvastoin.

Ekomodernismia ei myöskään tule mieltää perinteisten ympäristöliikkeiden vastustajaksi. Tällä hetkellä useimmat ekomodernistit jakavat suurimman osan perinteisten ympäristötoimijoiden ajatuksista, arvoista, ja tavoitteista, vaikka voimmekin olla erimielisiä keinoista, joilla tavoitteeseen päästään.

Omalta osaltamme toivomme voivamme rakentaa yhteistyötä perinteisen ympäristöliikkeen ja kaikkien muidenkin toimijoiden kanssa niissä asioissa, joissa käsityksemme toivottavasta toiminnasta yhtyvät. Tavoitteemme on myös pidättäytyä ympäristöliikkeen sisäisten viholliskuvien rakentamisesta. Emme halua hajottaa ympäristöliikettä, vaan tuoda ympäristöliikkeen piiriin ihmisiä, jotka ovat aiemmin kokeneet itsensä ei-toivotuiksi vieraiksi. Toivomme, että tarjoamalla näille ihmisille uuden alustan toimia, vähennämme myös ympäristöliikettä repiviä ja sen toimintaa haittaavia sisäisiä ristiriitoja.

Toivomme omalta osaltamme olevamme esimerkki, kuinka ympäristöasian hyväksi voi toimia vaikkei jakaisikaan kaikkia perinteisen ympäristöliikkeen arvoja ja ajatuksia. Uskomme vahvasti, että maailmanlaajuisten ympäristöongelmien menestyksekäs lievittäminen vaatii laajaa yhteisrintamaa ja vuoropuhelua eri tavoin ajattelevien mutta samoja tavoitteita jakavien välillä. Haluamme edistää tätä vuoropuhelua ja yhteisrintaman rakentamista mahdollisuuksiemme mukaan.

Maailman ympäristöongelmien ratkaisu ei voi eikä saa riippua siitä, että maailman ihmisten enemmistö kääntyisi hyvin länsikeskeisen, poliittisesti vasemmalle suuntautuneen ja tietyistä asioista vahvat mielipiteet omaavan perinteisen ympäristöliikkeen kannattajiksi. Mikäli termi “ympäristöaktivisti” tarkoittaa vielä vuonna 2030 yksinomaan perinteisessä ympäristöliikkeessä ja sen paradigmassa toimivaa ihmistä, olemme epäonnistuneet.

Toivotammekin toimintaamme tervetulleeksi ne, jotka ovat huolissaan ympäristön tilasta, mutteivat ole koenneet kykenevänsä toimimaan olemassaolevien järjestöjen tarjoamissa puitteissa. Toivotamme myös tervetulleiksi uudet ympäristöjärjestöt niille, jotka kokevat sekä perinteisen ympäristöliikkeen että ekomodernismin itselleen vieraiksi, mutta ympäristön asian läheiseksi. Toivomme, että kaikki me yhteisellä asialla olevat voimme vuonna 2016 keskittyä niihin asioihin, jotka meitä yhdistävät, sen sijaan että tuhlaisimme rajattua aikaamme kiistelemällä asioista, jotka meitä erottavat.

Suomen Ekomodernistit ry:n hallitus

Aktiivisinta keskustelua käydään Facebook-sivuillamme. 

Yhdistykseen voi liittyä helposti täällä.

Print Friendly, PDF & Email

1 ajatus aiheesta “Ekomodernismi 2016: mitä se on, mitä se ei ole”

  1. Humppa K. Hasardi

    Erittäin kaivattu liike, kiitos. Tämä puheenvuoro puki sanoiksi sen, mitä olen vatvonut jo monta vuotta: olisipa hillitty, tietoon ja tieteeseen arvonsa perustava ympäristöliike joka ei vouhota ja kyylää, vähän ns. salonkiaktivismia harjoittaen. Radikalismi luo liian vahvoja vastareaktioita, uskon hivutustaktiikkaan ja pehmeään laskuun.
    Liittyminen on nyt vahvassa harkinnassa.

Kommentointi on suljettu.

X