Ekomodernistit tukevat Energiateollisuuden ehdotuksia pienreaktoreiden edistämiseksi

Lehdistötiedote – julkaisuvapaa heti.

Suomen Ekomodernistit kannattavat lämpimästi Energiateollisuuden hiljattain julkaisemassa positiopaperissa esitettyjä toimenpide-ehdotuksia pienreaktoreiden edistämiseksi Suomessa. Paperissa ehdotetaan esimerkiksi lainsäädäntöä, jolla mahdollistetaan yhteisen periaateluvan hakeminen pienreaktoreiden yleiseen käyttöönottoon Suomessa.

Pienreaktorit voivat näytellä merkittävää roolia siirtymässä luotettavaan, vähäpäästöiseen ja kustannustehokkaaseen energiajärjestelmään. Niiden hyödyntäminen suojelisi samalla luonnon monimuotoisuutta ja edistäisi Suomen energiaomavaraisuutta. Pienreaktoreiden pahimpana esteenä on ollut raskas ja epätarkoituksenmukainen sääntely ja lainsäädäntö, joka on tehnyt hankkeiden vakavasta suunnittelemisesta käytännössä mahdotonta. ”Ilmastonmuutoksen ratkaisemiseen tarvitaan paljon myös ydinvoimaa, se on ihan selvää, mutta meidän täytyy pystyä jatkossa paljon parempaan kuin viimeaikaiset hankkeet länsimaissa”, toteaa Ekomodernistien energia-analyytikko Rauli Partanen.

Energiateollisuuden paperissa tuodaan esille merkittäviä ja nopeita toimia asiantilan parantamiseksi. Tärkeimmäksi ja kiireellisemmäksi nousee pienreaktorihankkeille haettavan yleisen periaateluvan mahdollistaminen lainsäädännössä siten, että laki ja muu tarvittava olisi valmis jo vuoden 2023 aikana. ”Tämä on kunnianhimoltaan ja aikataulultaan nyt sellaista tasoa, että paatuneen ilmastoaktivistinkin sydäntä lämmittää. Ehdotetut toimenpiteet vaikuttavat erittäin järkeenkäyviltä”, toteaa Suomen Ekomodernistien puheenjohtaja Esko Pettay.

Käytännössä laki tarkoittaisi siis sitä, että Suomessa käytäisiin valtakunnan tasolla kerran laajempi keskustelu siitä, halutaanko ilmastonmuutoksen tehokkaaseen hillintään käyttää pienreaktoreita vai ei. Lupa pienentäisi poliittista riskiä valtavasti ja toisaalta tällainen erillinen laki olisi saatavissa voimaan paljon nopeammin kuin tekeillä oleva, vuosikausia vievä ydinenergialain kokonaisuudistus, joka kohdistuu myös isoihin ja käytössä oleviin laitoksiin.

Teknologiaan tai muihin tarkempiin yksityiskohtiin ei tässä poliittisessa keskustelussa otettaisi kantaa, vaan teknologian turvallisuus, toimijan osaaminen ja toimintaedellytykset sekä sijoituspaikkakunnan suostumus varmistettaisiin hankekohtaisesti. Lisäksi paperissa pidetään tärkeänä pienreaktoreiden sarjavalmisteisuuden sekä uusien käyttökohteiden ja liiketoimintamallien mahdollistamista. Luvitusta tulisi myös järkeistää ja keventää, jotta se vastaisi muita vastaavia teollisuushankkeita. Turva-alueet tulisi paperin mukaan määritellä laitoksen ominaisuuksien perusteella.

”Ydinvoima on pitkään ollut syrjityssä asemassa ilmastopolitiikassa etenkin länsimaissa. Tämä on johtanut paljon hitaampaan päästöjen vähentämiseen kuin mihin meillä olisi ollut mahdollisuus. Nyt tilanne on selkeästi muuttumassa, ja on hienoa, että Suomalainen teollisuus on päättänyt olla tässä edelläkävijänä myös kansainvälisesti. Toivottavasti poliittiset päättäjät ovat samaa mieltä.” Partanen sanoo.

Lisätietoja: raulipartanen@gmail.com, 0505603544
Suomen Ekomodernistit ry on tiede- ja ihmismyönteinen ympäristöjärjestö.
ekomodernismi.fi / info@ekomodernismi.fi

Print Friendly, PDF & Email
X