Ensimmäinen maakunnallinen biodiversiteettiohjelma Suomeen

Varpuspöllö on yksi Pirkanmaan vastuulinnuista.
Kuva Copyright 
© Flickr/Mattias Björkman

Pirkanmaa on saamassa ensimmäisenä maakuntana Suomessa oman alueellisen biodiversiteettiohjelman. Pirkanmaan lumo – luonnon monimuotoisuusohjelma 2022-2030 laaditaan tänä vuonna Pirkanmaan ELY-keskuksen toimesta yhteistyössä Pirkanmaan liiton kanssa. Suomen ympäristökeskuksen tuoreesta raportista kävi ilmi, että Pirkanmaa on erittäin merkittävä maakunta Suomen uhanalaisten lajien säilymisen kannalta. Pirkanmaalla esiintyy yli 320 valtakunnallisesti uhanalaista ja noin 370 silmälläpidettävää lajia, joista osa määriteltiin Pirkanmaan vastuulajeiksi. Uhanalaisten lajien lisäksi Pirkanmaalla sijaitsee noin 110 uhanalaista luontotyyppiä. 

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on joiltain osin ilmastonmuutostakin kriittisempi ympäristöongelma. Tällä hetkellä enää viidesosa maapallon pinta-alasta on vapaana ihmisen toiminnasta. Vuonna 2019 julkaistun YK:n raportin mukaan jopa miljoona eläin- ja kasvilajia on vaarassa kuolla sukupuuttoon. Jo yhden lajin katoaminen vaikuttaa ekosysteemiin ja tulevaisuudessa biodiversiteetin heikkeneminen voi lisätä koronaviruksen kaltaisten eläinperäisten sairauksien ilmaantuvuutta. Euroopan komissio on antanut vuoteen 2030 ulottuvan EU:n luonnon monimuotoisuusstrategian, joka viitoittaa EU:n sitoutumista kunnianhimoisiin toimiin biodiversiteetin säilymisen puolesta.  Strategian on tarkoitus kirittää myös kansainvälisiä toimia luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi.  

Pirkanmaan biodiversiteettiohjelman tarkoitus on toimia limittäin maakunnassa jo käynnissä olevien ympäristöohjelman ja ilmastotoimien kanssa. Tavoitteena on saada mahdollisimman monia maakunnallisia toimijoita osallistumaan ohjelmaan sekä löytää konkreettisia tapoja edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä Pirkanmaalla. Suurin uhka Pirkanmaan vastuulajeille ja uhanalaisille luontotyypeille tulevaisuudessa on metsätalous. Lähes 80 prosenttia monimuotoisuudelle merkittävimmistä Pirkanmaan metsäalueista on edelleen suojelematta. Uhkatekijöitä monimuotoisuudelle ovat myös kunnostusojitukset, vesien rehevöityminen ja likaantuminen, vesirakentaminen sekä vesien säännöstely. Pirkanmaan lumo-ohjelma saa pian taustatukea myös ympäristöministeriöltä, joka valmistelee vuoden 2021 aikana uuden kansallisen tason biodiversiteettistrategian ja -toimintaohjelman vuosille 2021–2030. 

YK:n julistamaa kansainvälistä luonnon monimuotoisuuden päivää vietetään seuraavan kerran 22.5.2021. Teemapäivän kotisivut löydät täältä.

Lisätietoja Pirkanmaan lumo-ohjelmasta löydät täältä.

Suomen ympäristökeskuksen raportti täällä.

EU:n biodiversiteettistrategia vuoteen 2030 täällä.

IPBES raportti luonnon monimuotoisuuden tilasta täällä.

Print Friendly, PDF & Email
X