Ensimmäinen pölyttäjästrategia Suomeen

Maailmanlaajuisesti pölyttäjäkantojen heikkeneminen uhkaa sekä luonnon- että viljelykasvien pölytystä. Pölyttäjäkato vaikuttaa luonnonkasvien siementuotantoon ja viljelykasvien satotasoihin. EU käynnisti yhteisen aloitteen pölyttäjien tilan parantamiseksi vuonna 2018 osittain muutamaa vuotta aiemmin julkaistun IPCC-raportin seurauksena. Osana kestävää maataloutta pölytyksen turvaamisen tarve on tunnistettu myös Suomessa ja hälyttävään tilanteeseen on vastattu muun muassa erilaisilla hankkeilla. Esimerkiksi Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama Pölyhyöty-hanke sai alkunsa 2019 ja siinä tutkittiin pölyttäjäpalveluiden tarjontaa, kehitystä ja taloudellista arvoa koko maan mittakaavassa. 

Kuvaajat: A) Mehiläishoitajien Liiton jäsenten (yhtenäinen viiva; vasen asteikko) ja heidän mehiläispesiensä (katkoviiva; oikea asteikko) lukumäärät, sekä B) yö- ja päiväperhosten kokonaismäärien kehitys. Lähde Pölyhyöty-hanke.

Ympäristöministeriö tiedotti 11.3. kansallisen pölyttäjästrategian olevan valmis. Strategian tavoitteena vuoteen  2030 mennessä on saada aikaan pölyttäjien määrässä positiivista kasvua, vakiinnuttaa pölyttäjäkannat sekä pysäyttää biodiversiteetin tappioputki. Suojelemalla luonnonvaraisia pölyttäjiä ja käyttämällä kestävästi tarhattuja pölyttäjiä voidaan turvata Suomen luonnon- ja viljelykasvien pölytys. Pölyttäjästrategiassa on esitetty yhteensä 27 toimenpidettä, jotka sisältävät seuraavia teemoja:

  • pölyttäjien elinympäristöjen tilan ja elinolosuhteiden parantaminen 
  • pölyttäjille haittaa aiheuttavien tekijöiden vaikutusten vähentäminen 
  • tarhattujen pölyttäjien vastuullinen käyttö 
  • pölyttäjiä koskevan tutkimus- ja seurantatiedon täydentäminen 
  • viestinän, neuvonan ja toiminnan aktivointi.

Ympäristöministeriö antoi strategialle vauhtia myöntämällä rahoituksen Suomen ympäristökeskukselle laajennettua pölyttäjäseurantaa varten sekä hanketukea käytännön toimenpiteiden käynnistämiseksi. Pölyttäjästrategian toteuttaminen ja ennen kaikkea toimien onnistuminen edellyttää laajaa yhteistyötä. Tulevassa hankkeessa (SYKE ja yhteistyökumppanit) kootaan yhteen jo tämän kevään aikana kaikki keskeiset toimijat ja tahot, joilla on keinoja ja halua vaikuttaa pölyttäjäkantoihin ja niiden elinympäristöihin.

Suomen Ekomodernistit ry on halukas osallistumaan Suomen luonnon monimuotoisuutta ja pölyttäjien tilannetta vakauttaviin toimiin. Alkukesälle 2022 on suunnitteilla esimerkiksi kitkemistalkoot haitallisen vieraslajin torjumiseksi. Pysy kuulolla tulevista tapahtumista!

Ympäristöministeriön tiedote pölyttäjästrategiasta täällä.

SEMin artikkeli pölyttäjäkadosta täällä.

Lisää Pölyhyöty-hankkeesta täällä.

Helmi-ympäristöohjelma luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi täällä.

Pölyttäjiä koskeva EU-aloite täällä.

Print Friendly, PDF & Email
X