Fridays for Future -aktivistinuoret ryhtyvät oikeustoimiin puolustaakseen ydinvoiman paikkaa EU:n vihreässä taksonomiassa

Mediayhteydet:  info@ekomodernismi.fi  +358 440 241 011 www.deargreenpeace.org   //   www.replanet.ngo   //   Photo library

Greenpeacen tulee luopua ydinvoiman vastustamisesta ja sen sijaan keskittää voimavaransa fossiilisten polttoaineiden torjuntaan. Tätä vaatii 18-vuotiaan ruotsalaisen Fridays for Future -koululakkolaisen Ia Aanstootin johtama uusi kampanja, joka jätti tällä viikolla Euroopan unionin tuomioistuimeen asiakirjat, joilla pyritään puolustamaan ydinvoiman paikkaa EU:n kestävän rahoituksen taksonomiassa. Suomesta kampanjassa on mukana tamperelainen Fridays for Future -aktivisti ja valtiotieteiden opiskelija Ellen Ojala.

Ojalan ja kuuden muun koululakkolaisten Dear Greenpeace -kampanja on vastaus Greenpeace Internationalin huhtikuussa 2023 antamaan ilmoitukseen, jonka mukaan se aikoo valittaa EU:n komission päätöksestä sisällyttää ydinvoima EU:n kestävän rahoituksen taksonomiaan. Koululakkolaisten mukaan tämä on askel, joka palvelee fossiilisten polttoaineiden etuja ilmastotoimien sijaan. 

Tänään Euroopan unionin tuomioistuimelle lähetetyssä pyynnössä esitetään, että ryhmä voisi osallistua komission ja Greenpeacen väliseen oikeustaisteluun “asianosaisena”. Jos tuomioistuin myöntää tällaisen aseman, koululakkolaisten tarkoituksena on tuoda käsittelyyn tutkittua tietoa ydinvoiman merkityksestä hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä asiantuntijalausuntojen muodossa. 

Suomen edustaja kampanjassa, Ellen Ojala, sanoo: “On harmillista, että kansainvälinen Greenpeace on jämähtänyt menneisyyteen ja taistelee vähäpäästöistä ydinenergiaa vastaan tällä hetkellä kun maailma kirjaimellisesti palaa. Meillä ei ole enää aikaa valikoida keinoja, vaan meidän on käytettävä kaikkia käytettävissä olevia keinoja ilmastonmuutoksen torjumiseksi – ja ydinvoima on yksi niistä. Olen kyllästynyt siihen, että joudumme taistelemaan muita ympäristöaktivisteja vastaan tässä asiassa, kun meidän pitäisi taistella fossiilisia polttoaineita vastaan yhdessä.”

Ellen Ojala, joka liittyi vuonna 2019 osaksi Greta Thunbergin johtamaa Fridays for Future -liikettä, ei tyydy vain puolustamaan ydinenergian asemaa kestävän rahoituksen taksonomiassa. Ojala ja hänen kollegansa vetoavat Greenpeaceen, jotta se lopettaisi kaiken kampanjoinnin ydinvoimaa vastaan. Koululakkolaiset peräänkuuluttavat perehtymistä tutkittuun tietoon, jonka mukaan ydinvoima on puhdasta, turvallista ja välttämätöntä ilmastokatastrofin estämiseksi.

Palkittu kirjailija ja ilmastoasiantuntija Mark Lynas toteaa: “Greenpeace on ilmastokeskustelun johtavia toimijoita, mutta tässä tapauksessa he ovat yksinkertaisesti historian väärällä puolella. Ydinvoima ei aiheuta hiilidioksidipäästöjä, ja se on olennaisen tärkeää fossiilisista polttoaineista eroon pääsemiseksi. Mitä muuta heidän tarvitsee tietää?” 

Ydinvoima on tällä hetkellä suurin puhtaan energian lähde EU:ssa [2], ja se tuottaa 21,9 prosenttia EU:n sähköstä vuonna 2022. Ranskan, Ruotsin ja Suomen kaltaisissa maissa sähköntuotanto on vähentänyt nopeasti hiilidioksidipäästöjä ydinvoiman ansiosta, ja ydinvoimaa hyödyntävien maiden päästöt ovat kaikkialla Euroopassa jatkuvasti alhaisemmat kuin niiden, joissa ydinvoimaa ei käytetä. 

Ojala ja muut kampanjassa mukana olevat aktivistinuoret kokevat, että Greenpeacen tieteenvastainen kanta ydinvoimaan on pettänyt heidät. Heidän mukaansa Greenpeacen ydinvoiman vastainen kanta saattoi olla ymmärrettävä 40 vuotta sitten, mutta se, ettei kantaa ole päivitetty siinä vaiheessa, kun ilmastokriisin uhasta on tultu yhä tietoisemmiksi, vaarantaa heidän tulevaisuutensa. 

Ojalan ja Ian lisäksi muita mukana olevia nuoria ilmastoaktivisteja ovat mm: Ariel Marchel (14), koululainen ja Elokapinan jäsen Puolasta; Filip Auvoja (17), koululainen Ruotsista; Julia Galosh (22), biologi Puolasta; François Jaffré (24), kansainvälisten suhteiden opiskelija Ranskasta; ja Freek van der Heide (23), oikeustieteen opiskelija Alankomaista. 

Julia Galosh, 22-vuotias biologi ja ilmastoaktivisti, sanoo: “Olen kauhuissani osoittanut mieltäni Greenpeacen konttoria vastapäätä, kun he kampanjoivat Saksan ydinreaktoreiden pysäyttämiseksi – minkä nyt tiedämme johtaneen kivihiilen kysynnän kasvuun. Nyt he haluavat estää kotimaatani Puolaa siirtymästä hiilestä ydinvoimaan. Nyt riittää.”

Suomen Greenpeace on jo lopettanut kampanjoinnin ydinvoimaa vastaan ja keväällä 2023 Suomen maajohtaja Touko Sipiläinen toivoi Olkiluoto 3:lle kaikkea hyvää.

________________________________________________________________

Taustaa: 

  • Greenpeace pyysi 9. syyskuuta 2022 komissiota tarkistamaan päätöstään fossiilisen kaasun ja ydinvoiman sisällyttämisestä kestävän rahoituksen taksonomiaan. Komissio hylkäsi tämän pyynnön 8. helmikuuta 2023, minkä vuoksi Greenpeace on nyt nostanut kanteen, jossa se pyytää EU:n tuomioistuinta kumoamaan komission helmikuussa 2023 tekemän päätöksen ja julistamaan maakaasun ja ydinvoiman sisällyttämisen EU:n taksonomiaan pätemättömäksi. Lisätietoja Greenpeacen kanteesta löytyy täältä.
  • Dear Greenpeace -kampanja on Greenpeacen kanssa samaa mieltä siitä, että kaasua ei olisi pitänyt sisällyttää EU:n veroluokitukseen, ja se ryhtyy oikeustoimiin puolustaakseen ainoastaan ydinvoiman sisällyttämiseksi. 
  • Nuoret ovat maailmanlaajuisesti ydinvoimamyönteisempiä kuin vanhemmat sukupolvet. The World Wants New Nuclear -raportin kahdeksasta maasta kolmelta mantereelta kerätyistä tiedoista kävi ilmi, että 61 prosenttia 18-34-vuotiaista kannattaa uusien ydinvoimaloiden rakentamista ja vain 15 prosenttia vastustaa niitä [2].
  • Dear Greenpeace -kampanjan kustantaa RePlanet. RePlanet on täysin hyväntekeväisyysrahoitteinen, eikä se hyväksy mitään rahoitusta teollisuudelta tai poliittisilta puolueilta. Sen tärkein rahoittaja vuosina 2022/23 on Quadrature Climate Foundation. RePlanetin täydellinen avoimuusilmoitus ja säännöt löytyvät osoitteesta https://www.replanet.ngo/whoweare.  
  • Greenpeacella on huomattavat resurssit: Greenpeace Internationalin yhteenlaskettu vuosibudjetti on 92 miljoonaa euroa. Dear Greenpeace -kampanjan, jonka maksaa hyväntekeväisyysrahoitteinen RePlanet-liike, kokonaisbudjetti on tällä hetkellä alle 30 000 euroa. 

Kampanjan verkkosivusto – https://www.replanet.ngo/deargreenpeace 

Kuvia aktivisteista – https://shorturl.at/ajHKU

Lähteet:

[1.] https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/how-is-eu-electricity-produced-and-sold 

[2.] http://thirdway.imgix.net/The-World-Wants-New-Nuclear.pdf  

RePlanetista

RePlanet on uusi, hyväntekeväisyysrahoitteinen maailmanlaajuinen ympäristöalan kansalaisjärjestö, jolla on aktivisteja 15 eri maassa Euroopassa, Afrikassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella. RePlanetia yhdistää ekohumanistinen filosofia, ja se on ainutlaatuinen ympäristöjärjestöjen joukossa, sillä se puoltaa sellaisten teknologioiden käyttöä kuin soluviljely, geenieditointi ja uudet ydinvoiman muodot. Sen tavoitteena on, että 50-75 prosenttia Euroopan pinta-alasta on uudelleen luonnonvaraista, että eläintuotanto vähenee, että ilmasto viilenee ja että globaalissa etelässä varmistetaan energian saatavuus. 

www.replanet.ngo // www.deargreenpeace.org

Print Friendly, PDF & Email
X