Geenimuokkaus on välttämätöntä mikäli haluamme ruokkia maailman kasvavan väestön

Muuttuva ilmasto, kasvava ja vaurastuva maapallon väestö sekä huoli luonnon monimuotoisuudesta ovat valtava haaste ruoan tuotannolle. Tulevaisuuden ruokajärjestelmän on turvattava nykyistä monipuolisempi ravinto suuremmalle väestölle pienemmin ympäristöhaitoin ja muuttuvassa ilmastossa. Haasteeseen täytyy vastata mahdollisimman tehokkailla, tieteeseen ja tutkimukseen
perustuvilla keinoilla.

“Esimerkiksi EU:ssa ruoantuotannon sääntelyä on toteutettu vastoin tiedeyhteisön suosituksia: keinovalikoimaa on karsittu ideologisin ja populistisin perustein. Yksittäisiä työkaluja, kuten kasvien geenimuuntelu, on kielletty ilman tieteeseen tai tutkimukseen nojaavia syitä.” Tea Törmänen, Suomen Ekomodernistit Ry:n hallituksen puheenjohtaja toteaa.

Suomen Ekomodernistit Ry:n seminaarissa kansainvälisesti arvostetut asianntuntijat pureutuivat mm. tähän politiikan ja tutkimustiedon ristiriitaan. Tapahtuman pääpuhuja, “entiseksi GMOviljelmien tuhoajaksi” itseään tituleerannut tietokirjailija Mark Lynas totesi, että geenimuunnellut lajikkeet ovat keskeinen keino ruuantuotannon ympäristövaikutusten minimoimiseksi. “Vastoin yleistä luuloa, geenimuokatut lajikkeet vaativat vähemmän viljelyalaa ja torjunta-aineita kuin perinteiset- tai luomulajikkeet.”

Lynasin tuore kirja Seeds of Science: Why We Got It So Wrong On GMOs kertoo hänen mielenmuutoksestaan keskeisissä ympäristöasioissa, kuten geenimuuntelussa ja ydinvoimassa. Seminaarissa puhui myös laaja kattaus muita alan huippuja, kuten Helsingin yliopiston Future Sustainable Food Systems -ryhmää johtava tutkija Hanna Tuomisto ja koneälyn maataloussovelluksia tutkiva Jussi Gillberg, Aalto-yliopistosta.

Suomen Ekomodernistit ry:n järjestämä kansainvälinen seminaari “Food. Changed.” järjestettiin 4. lokakuuta, Helsingissä.

Suomen Ekomodernistit ry on vuonna 2015 perustettu ympäristöjärjestö, joka korostaa ihmis- ja tiedemyönteistä näkökulmaa ympäristöongelmien ratkaisemiseen.

Lisätietoja:
Tea Törmänen, Suomen Ekomodernist ry:n hallituksen puheenjohtaja, 0456157432

Print Friendly, PDF & Email
X