Hallo, Berlin! Hallo, Deutschland! Ich bin Ari, ich komme aus Finnland!

Suomen Ekomodernistien Ari Greus puhuu Berniilissä Stand Up for Nuclear -tapahtumassa. Saksankielinen puhe löytyy tästä FOTA4Climate -Facebook-videolta kohdasta 2:01:06, sekä alta litteroituna saksaksi ja suomeksi.

Kuva: FOTA4Climate, videokaappaus.

Hallo, Berlin! Hallo, Deutschland! Ich bin Ari, ich komme aus Finnland!

Ich bin hier, weil ich bin der festen Meinung, daß Deutschland seine Atomkraftwerke in Betrieb nicht abschalten sollte. Ich sehe es absurd daß Deutschland schließt seine gut laufende Atomkraftwerke und eröffnet neue fossil befeuerte Kraftwerke. Ich sehe es einfach absurd!

Der Klimawandel hat begonnen und seine Auswirkungen sind überall.

Die Nutzung fossiler Brennstoffe muss schnell auslaufen. Dies muss das Ziel der politischen Entscheidungsfindung in alle Länder sein.

Die Fakten sprechen für Atomkraft: Sie ist emissionsfrei, sicher, kostengünstig und stabil. Die Atomkraftwerke benötigt, von allen Formen der Energieerzeugung, am wenigsten Fläche und Rohstoffe. Atomkraft ist sicher und ihre Risiken sind beherrschbar. Atommüll kann sicher gehandhabt und entsorgt werden.

Wir haben alle Mittel, um den Kohlenstoffdioxid -Ausstoß zu stoppen. Die Mittel müssen genutzt werden. Sie können nicht aus Befürchtungen aufgrund unvollständiger Informationen ausgelassen werden. Wir wissen, wie mit den wenigen Risiken und Problemen der Kernenergie umgehen. Aber die natürlichen Phänomene, die durch den Klimawandel verursacht werden, können wir nicht kontrollieren.

In Finnland bauen wir mehr Atomkraft. Inbetriebnahme eines 1.600 MW Kraftwerks passiert gerade und die Fundamente für ein 1.200-MW-Kraftwerk ist gelegt. Unsere Regierung hat sich für 2035 ein CO2-Neutralitätsziel gesetzt. Und Die Parteien sind fast einstimmig, um einfachere Regelungen für den Bau kleiner modularer Reaktoren zu schaffen.

Leiten Sie bitte, die Botschaft an Angela Merkel, Olaf Scholz und andere politische Entscheidungsträger weiter. Es geht nicht nur um Deutschland, nicht nur um Europa. Hier geht es um den ganzen Planeten!

Hei, Berliini, Saksa, Eurooppa! Olen Ari, tulen Suomesta!

Tulin tänne tänään, koska olen vahvasti sitä mieltä, että Saksan ei pitäisi sulkea käytössä olevia ydinvoimaloitaan. Minusta on järjetöntä, että Saksa sulkee ydinvoimaloita ja ottaa käyttöön uusia fossiilisilla polttoaineilla toimivia voimaloita. Se on yksinkertaisesti järjetöntä!

Ilmastonmuutos on jo alkanut ja sen vaikutukset näkyvät kaikkialla.

Fossiilisten polttoaineiden poltto täytyy lopettaa nopeasti. Tähän on tähdättävä kaikessa poliittisessa päätöksenteossa.

Faktat puhuvat ydinvoiman puolesta: Se on päästötöntä, varmaa, kustannustehokasta ja tasaista. Ydinvoimalan käyttämä maa-ala on kaikista energiantuotantomuodoista pienin ja sen rakentamiseen tarvitaan vähiten raaka-aineita. Ydinvoima on turvallista ja sen riskit osataan hallita. Ydinjätteet pystytään käsittelemään ja loppusijoittamaan turvallisesti.

Meillä on olemassa kaikki keinot vähentää nopeasti hiilidioksidipäästöjä ja lopettaa ne lopulta kokonaan. Keinoja on käytettävä. Niitä ei voi jättää käyttämättä puutteelliseen tietoon perustuvien pelkojen vuoksi. Me pystymme hallitsemaan ydinvoimaan liittyvät riskit ja ongelmat. Mutta me emme pysty hallitsemaan ilmastonmuutoksen aiheuttamia luonnonilmiöitä.

Olemme Suomessa rakentamassa lisää ydinvoimaa. Yksi 1 600 MW voimala on käyttöönotossa ja yhden 1 200 MW voimalan perustuksia tehdään juuri. Hallituksemme on asettanut hiilineutraalisuustavoitteen vuoteen 2035. Ja meillä on yli puoluerajojen menevää halukkuutta luoda helpompia säännöksiä pienten modulaaristen reaktoreiden (SMR) rakentamiselle.

Välittäkää viesti Angela Merkelille, Olaf Scholzille ja muille poliittisille päättäjille. Tässä asiassa ei ole kysymys vain Saksasta eikä edes vain Euroopasta. Tässä asiassa on kyse koko planeetasta!

Print Friendly, PDF & Email
X