Nuoret vs. Greenpeace: historiallinen ilmasto-oikeudenkäynti alkaa – nyt päätetään ydinvoiman tulevaisuudesta Euroopassa

Kansainvälinen ilmastonuorten joukko on saanut luvan edetä historiallisessa oikeudenkäynnissä Euroopan korkeimmassa oikeudessa puolustaakseen ydinvoiman paikkaa EU:n kestävän rahoituksen taksonomiassa.. 

Euroopan unionin tuomioistuin ilmoitti antavansa 18-vuotiaalle ruotsalaiselle ilmastoaktivistille Ia Aanstootille ja hänen aktivistitovereilleen oikeuden olla osallisena Greenpeacen käynnistämässä oikeudenkäynnissä. Maailmanlaajuinen kansalaisjärjestö Greenpeace haastaa EU:n komission oikeuteen siitä, että se on sisällyttänyt ydinvoiman kestävän rahoituksen taksonomiaan. 

 Kuva: Ellen Ojala

Suomesta ilmastoaktivisti tamperelainen Ellen Ojala on mukana tässä ydinvoiman paikkaa puolustavassa ilmastonuorten joukossa. 

“Jos Greenpeace onnistuu pysäyttämään ydinvoiman käyttöönoton kumoamalla demokraattisen päätöksen, joka perustui parhaaseen käytettävissä olevaan tieteelliseen tietoon, se heikentää vakavasti EU:n hiilineutraalisuustavoitteita”, Ojala sanoo. “Emme voi yksinkertaisesti sallia tätä.” 

Aanstoot, Ojala ja muut ilmastonuoret yhteensä viidestä Euroopan maasta nousivat tänä kesänä otsikoihin hakemalla osalliseksi Greenpeacen oikeusjuttuun ja käynnistämällä samanaikaisesti Dear Greenpeace -kampanjan. Tässä kansainvälisen ympäristöjärjestö RePlanetin tukemassa kampanjassa pyydetään Greenpeacea lopettamaan kaikki ydinvoiman vastainen kampanjointi, joka Ojalan mukaan ei ole enää moraalisesti perusteltua ilmastokriisin aikana. Greenpeacen johtajille osoitettu vetoomus on kerännyt jo yli 10 000 allekirjoitusta. Sadat pienet yksityishenkilöiden lahjoitukset kampanjaa varten eri puolilta Eurooppaa ovat keränneet yli 30 000 euroa.

Ellen Ojala, joka liittyi vuonna 2019 osaksi Greta Thunbergin johtamaa Fridays for Future -liikettä, sanoo: “YK:n hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli ja lähes kaikki maailman hallitukset ovat yhtä mieltä siitä, että ydinvoima on välttämätöntä osa kestävää energiapalettia ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Minun sukupolveni on ydinvoimamyönteinen, koska tiedämme, että meidän on otettava käyttöön kaikki mahdolliset keinot tulevaisuutemme pelastamiseksi. On käsittämätöntä, että meidän täytyy käyttää aikaa vähähiilisen energialähteen puolustamiseen – oikeudessa asti! Toivon, että voisimme jatkossa keskittää voimat siihen, missä todellinen ongelma on eli fossiilisten polttoaineiden käytön lopettamiseen.”

Joukkoa johtava ruotsalainen Ia Aanstoot ja osa ilmastonuorista kokoontuivat Luxemburgin tuomioistuimen ulkopuolelle toimittamaan avausargumenttinsa. He toistivat kehotuksensa Greenpeacelle kanteesta luopumiseksi. Nuorten banderollissa luki “Stop fossils not nuclear”.

Kuva: Roel Millenaar

Nyt kun ilmastonuorille ja ympäristöjärjestö RePlanetille on myönnetty asianosaisen asema oikeusjutussa, he voivat tuoda mukaan oikeuskäsittelyyn asiantuntijanäkemyksen siitä, miten ydinenergia tukee hiilineutraalistavoitteen saavuttamista. Oikeudenkäyntiasiakirjojen mukaan Euroopan komissio kannatti aseman myöntämistä, eikä Greenpeace vastustanut sitä. Kuuleminen on määrä järjestää vuonna 2024.  

Ojala pitää oikeudenkäyntiasiakirjojen viestiä positiivisena asiana. “Se, että Greenpeace ei vastustanut hyväksymistämme asianomaiseksi osapuoleksi, on varsin rohkaisevaa. Minusta se osoittaa, että Greenpeace kunnioittaa nuorten ääntä ja on valmis käymään kunnollista keskustelua. Kunnioitan suuresti Greenpeacea johtavia veteraaniaktivisteja, enkä epäile, etteivätkö he pian hyväksy ydinenergiaa osana ilmastonmuutoksen vastaista taistelua, kuten minun sukupolveni on jo tehnyt.”

______________________________________________________________

Lisätietoja: 

  1. Väliintulijan rooli Euroopan unionin tuomioistuimessa tarkoittaa sitä, että henkilö voi osallistua oikeudenkäyntiin “asianosaisena” ja esittää todisteita ja mielipiteitä asian toisen osapuolen tueksi. Tätä varten asianosaisen on todistettava tuomioistuimelle, että hänellä on merkittävää annettavaa kyseessä olevaan päätökseen. 
  2. Greenpeace pyysi 9. syyskuuta 2022 komissiota tarkistamaan päätöstään fossiilisen kaasun ja ydinvoiman sisällyttämisestä taksonomiaan. Komissio hylkäsi tämän pyynnön 8. helmikuuta 2023, minkä vuoksi Greenpeace on nyt nostanut kanteen, jossa se pyytää EU:n yleistä tuomioistuinta kumoamaan komission helmikuussa 2023 tekemän päätöksen ja julistamaan fossiilisen kaasun ja ydinvoiman sisällyttämisen EU:n taksonomiaan pätemättömäksi. Lisätietoja Greenpeacen kanteesta löytyy täältä.
  3. Dear Greenpeace -kampanja on Greenpeacen kanssa samaa mieltä siitä, että kaasua ei olisi pitänyt sisällyttää EU:n taksonomiaan, ja se ryhtyy oikeustoimiin ainoastaan puolustaakseen ydinvoiman sisällyttämistä. 
  4. Ydinvoima on yksi vähähiilisimmistä ja turvallisimmista saatavilla olevista energialähteistä, ja se aiheuttaa vähemmän kuolemantapauksia tuotettua energiayksikköä kohden kuin jopa tuulivoima. 
  5. Ydinvoima on tällä hetkellä EU:n suurin puhtaan energian lähde, ja se tuotti 21,9 prosenttia EU:n sähköstä vuonna 2022. Suomen, Ranskan ja Ruotsin kaltaisissa maissa sähköntuotannon päästöt ovat vähentyneet merkittävästi ydinvoiman ansiosta, ja ydinvoimaa hyödyntävien maiden päästöt ovat kaikkialla Euroopassa jatkuvasti alhaisemmat kuin niiden, joissa ydinvoimaa ei käytetä. 
  6. Nuoret ovat maailmanlaajuisesti enemmän ydinvoiman kannalla kuin vanhemmat sukupolvet. The World Wants New Nuclear -raportin kahdeksassa maassa kolmella mantereella kerätyistä tiedoista kävi ilmi, että 61 prosenttia 18-34-vuotiaista kannattaa uusien ydinvoimaloiden rakentamista ja vain 15 prosenttia vastustaa niitä.
  7. Dear Greenpeace -kampanja rahoitetaan lähes kokonaan pienillä lahjoituksilla, ja RePlanet kattaa lisäkustannukset. RePlanet on täysin hyväntekeväisyysrahoitteinen, eikä se hyväksy minkäänlaista rahoitusta teollisuudelta tai poliittisilta puolueilta. Sen tärkein lahjoittaja vuosina 2022/23 oli Quadrature Climate Foundation. RePlanetin täydellinen avoimuusilmoitus ja säännöt löytyvät osoitteesta https://www.replanet.ngo/whoweare.

Kampanjan sivut – www.deargreenpeace.org 
Mediakirjasto https://shorturl.at/ajHKU 

RePlanet
RePlanet on uusi, hyväntekeväisyysrahoitteinen maailmanlaajuinen ympäristöalan kansalaisjärjestö, jolla on aktivisteja 15 eri maassa Euroopassa, Afrikassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella. RePlanetia yhdistää ekohumanistinen filosofia, ja se on ainutlaatuinen ympäristöjärjestöjen joukossa, sillä se puoltaa sellaisten teknologioiden käyttöä kuin soluviljely, geenieditointi ja uudet ydinvoiman muodot. Sen tavoitteena on, että 50-75 prosenttia Euroopan pinta-alasta on uudelleen luonnonvaraista, että eläintuotanto vähenee, että ilmasto viilenee ja että globaalissa etelässä varmistetaan energian saatavuus.

www.replanet.ngo

Print Friendly, PDF & Email
X