Puheenjohtajan blogi alkaa

Osana puheenjohtajan tehtäviä päätin käynnistää kuukausittaisen blogin, jossa avaan omia ajatuksia liikkeestä ja mihin me ja ehkä maailma on menossa. Kannustan samalla myös muita SEMin jäseniä kirjoittamaan blogiimme.

Moni voi ehkä allekirjoittaa, että ekomodernistinen liike Suomessa kietoutuu vahvasti ydinvoiman edistämisen ja erityisesti sen hyväksynnän kasvattamisen ympärille. Tämä on osittain totta, mutta väitän että ekomodernismi – tai ekohumanismi –  on muutakin kuin järkevää energiapolitiikkaa ja sitä kautta ydinvoiman ja muiden vähäpäästöisten energiamuotojen edistämistä. Meidän missionamme on ollut ja on edelleen järkevän ja tieteeseen perustuvan ympäristöpolitiikan edistäminen. Omalla puheenjohtajakaudellani toivoisin, että yhä useampi löytäisi liikkeen pariin, sillä uskon, että valtaosa haluaa tutkittuun tietoon pohjautuvaa ympäristöasioiden hoitamista ja ajamista. Osalla jäsenistä se voi olla järkevämpää energiapolitiikkaa kansakunnan tasolla, osalla EU-tasolla ja osa on taas huolissaan sivilisaation pitkän aikavälin kestokyvystä.

Moni on kysynyt, että olemmeko täyttäneet tehtävämme, kun ydinvoiman hyväksyttävyys on laajaa suomessa. Kuten edellisessä kappaleessa kirjoitin, liikkeemme on muutakin kuin järkevää ja kestävää energiapolitiikkaa. SEM osallistuu poliittiseen keskusteluun kannanottojen ja erilaisten paneelien myötä. Lisäksi rahoitamme tutkimuksia, jolla pyrimme tarjoamaan tietoa päättäjille päätöksenteon tueksi. Ensimmäiset pienydinreaktorit rakennetaan todennäköisesti tämän vuosikymmenen lopulla ja mm. Kuopion energia on solminut aiesopimuksen Steady Energy Oy:n kanssa viiden ensimmäisen pienydinreaktorin toimittamisesta Kuopioon. Itselle jännittävää tulee olemaan se, minne ensimmäiset laitokset saadaan – Kuopioon, Helsinkiin, Espooseen vai jonnekin muualle. Seuraavaksi keskustelua tullaan todennäköisesti käymään, mihin kaupunginosaan laitos tulee ja odotettavissa on, että jonkinlaista kansalaiskeskustelua tämä tulee herättämään. Tähän on jo hyvä varautua.

Itse kiinnostuin ekomodernismista vuonna 2017. Eniten siinä kiehtoi se, että eri poliittisten näkökulmien kannattajat pystyivät käymään järkevää keskustelua ympäristöasioista. Tämä on liikkeemme vahvuus: se pystyy puhuttelemaan eritaustaisia ihmisiä. Toivonkin, että jokainen kertoisi ystävilleen yhdistyksestämme, ja jos olet mukana jossain poliittisessa liikkeessä, niin omalta osaltasi veisit uutta ajattelua eteenpäin omassa puolueessasi. Tuolloin 2017 en pystynyt kuvittelemaan, että olisin jonain päivänä ekomodernistien puheenjohtaja. On etuoikeus olla liikkeen keulakuva. Arvostan valtavasti edeltäviä puheenjohtajia ja edeltäviä sekä nykyisiä hallituslaisia – ilman teitä ekomodernisteja ei olisi. Nykyinen toiminnanjohtajamme Johanna Kohvakka on lisäksi nostanut toiminnan uudelle tasolle ja on ollut ilo seurata toimintamme kasvua. Nykyisin olemme osana kansainvälistä WePlanet -liikettä (aiemmin RePlanet), jonka kautta voimme osallistua keskusteluun ja asioiden läpiviemiseen globaalilla tasolla. Tätä todella tarvitaan valtavien haasteiden edessä, joita meillä ihimskuntana on edessämme.

Me tiedämme, missä me olemme. Me tiedämme, missä meidän pitäisi olla. Nyt meidän pitää edistää määrätietoisesti näiden tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi ympäristöuutisia seuratessa huomaa, että ekomodernistista ajattelua tarvitaan – enemmän kuin koskaan.

Teemu Backnäs
Puheenjohtaja
Suomen Ekomodernistit ry

P.S. Jos haluat kirjoittaa blogiimme, laita viestiä info@ekomodernismi.fi 

Print Friendly, PDF & Email
X