Puhtaat vetypolttoaineet – puuttuva linkki elinkelpoiseen tulevaisuuteen

The 4th Generation | The Clean Hydrogen Saga: Part III - Dedicated Clean  Hydrogen Systems

Suomen Ekomodernistit ry:n kansainvälistä toimintaa edistävä energia-analyytikko Rauli Partanen kirjoitti hiljattain The 4th Generation -blogiin neliosaisen Tulevaisuuden vety –sarjan,  jonka osat julkaistiin myös suomeksi verkkomedia Verdessä. 

Partanen peräänkuuluttaa kunnianhimoisempaa vetytaloutta sen merkittävien etujen sekä jo olemassa olevien edellytysten vuoksi. Ei yksinkertaisesti riitä, että puhdasta vetyä tuotetaan sähköverkon satunnaisella ylijäämäenergialla, vaan tuotantoa on syytä miettiä omana järjestelmänään. Energiankulutus kasvaa yhä ja fossiilisten energianlähteiden käyttöä on siksi haastavaa supistaa. Vetyteknologialla olisi mahdollista ratkaista äityvä energiakriisi, mutta se vaatisi investointeja  vedyntuotantoon keskittyviin energiateollisuusalueisiin ja voimalaitoksiin.

Miten puhtaan vedyn hinta muodostuu, mikä siihen vaikuttaa ja kuinka paljon? Partanen esittelee blogissa pari lähestymiskulmaa, joilla saataisiin sekä skaalattua vedyntuotantoa nopeasti ylös että pudotettua sen kustannuksia nopeasti alas. Vety on tällä hetkellä vielä kallis ratkaisu, mutta tulevaisuudessa täytyisi katsoa sellaisia energiantuotannon muotoja, jotka palvelisivat esimerkiksi Pariisin sopimusta pitkällä tähtäimellä. Vedyn tuotannossa ydinvoiman käyttö on toistaiseksi edullisin vaihtoehto.

Lue lisää:

Verde-lehden suomenkieliset Tulevaisuuden vety -sarjan osat:

Osa 1: Vedyn tarve on paljon odotettua suurempaa

Osa 2: Vety on kallis, mutta kiinnostava tulevaisuuden vaihtoehto

Osa 3: Puhtaan vedyn tuotantolaitokset – gigatehtaita ja energialauttoja

Osa 4: Edulliset sähköpolttoaineet voisivat lisätä ilmastotoimien hyväksyntää

Alkuperäinen “The Clean Hydrogen Saga” kokonaisuudessaan The 4th Generation -blogissa:

Osa 4 (sisältää linkit aiempiin osiin): IMPLICATIONS OF CLEAN, AFFORDABLE E-FUELS

Saagan kirjoittaja Rauli Partanen: https://www.linkedin.com/in/raulipartanen/

Print Friendly, PDF & Email
X