Hallitusohjelma antaa hyvän pohjan ilmastotoimille, mutta tehokkainta päästövähennyskeinoa ei tule unohtaa

SEM: Hallitusohjelma antaa hyvän pohjan ilmastotoimille, mutta tehokkainta päästövähennyskeinoa ei tule unohtaa.

Hallitusohjelmassa on paljon hyvää ilmaston ja ympäristön kannalta. Uusi hallitus ottaa selvästi vakavasti IPCC:n suositukset ilmaston lämpenemisen rajoittamisesta 1,5 asteeseen. Suomen Ekomodernistit kiittävät erityisesti pyrkimystä kiristää EU:n päästökauppaa. Myönteisiä asioita ovat myös luonnon monimuotoisuuden suojeluun osoitettu lisärahoitus sekä raideliikenteen investoinnit, jotka edistävät vähäpäästöistä liikennettä. Vaatimus EU:n hiilineutraaliudesta vuoteen 2050 mennessä sekä 55% vähennystavoite hiilipäästöille vuoteen 2030 mennessä ovat erinomaisia tavoitteita, ja hiilitulleja on hyvä harkita, mikäli USA:ta ja Kiinaa ei muuten saada suostuteltua kehittämään päästökauppajärjestelmää tai hiiliveroa. Hallitusohjelmassa on myös mainittu myönteinen suhtautuminen mahdollisiin ydinvoimaloiden jatkolupahakemuksiin. Ilmastotavoitteiden toteuttamiseen tämä ei kuitenkaan vielä riitä.

IPCC:n mukaan globaalien ilmastotavoitteiden saavuttaminen vaatii vähintäänkin maailman ydinvoimakapasiteetin kaksinkertaistamista. Jotta Suomi saavuttaa tavoitteensa hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä, pienydinreaktoreiden käyttöönottoa tulee edistää luvitusprosessia uudistamalla. Pienydinreaktoreilla voidaan tuottaa kaupunkien kaukolämpöä, jonka päästöt ovat nykyään huomattavasti suuremmat kuin sähköntuotannolla. Hieman vajaa puolet Suomen lämmitysenergiasta tuotetaan edelleen fossiilisilla polttoaineilla tai turpeella.

Biodiversiteetin ja ilmaston kannalta kestävästi tuotettu puupolttoaine ei riitä kattamaan suurten kaupunkien lämmitystä kokonaan. Ydinkaukolämmön käyttöönotto vapauttaa puun korkeamman lisäarvon tuotteisiin vaarantamatta metsänieluja ja luonnon monimuotoisuutta, jolloin biotalouden poliittiset, taloudelliset ja ilmastoriskit pienenevät ja turpeesta luopuminen helpottuu huomattavasti. Pienreaktoreita on myös mahdollista valmistaa nopeasti sarjatuotantona.

Nykyään jokaisen ydinvoimalan rakentaminen täytyy hyväksyä erikseen eduskunnassa. Sarjatuotetuille ydinreaktoreille tulee sallia tyyppihyväksyntä, jolloin yhdellä luvalla voidaan rakentaa lukuisia samanlaisia voimaloita. Pienydinvoimaloissa on Suomelle myös vientimahdollisuus, sillä lämmöntuotantoon soveltuvia pienreaktoreita voi valmistaa täysin suomalaisin voimin.

EU-tasolla Suomen tulee muistuttaa muita maita siitä, että ydinvoima kuuluu vähäpäästöiseen energiantuotantopalettiin. Belgian ja Saksan suunnitelmat ajaa ydinvoimaa alas vaarantavat vakavasti EU:n ilmastotavoitteiden toteutumisen.

Suomen Ekomodernistit ry, 9.6.2019

Suomen Ekomodernistit ry on vuonna 2015 perustettu ympäristöjärjestö, joka korostaa ihmis-ja tiedemyönteistä näkökulmaa ympäristöongelmien ratkaisemiseen.

Lisätietoja: Tea Törmänen, puheenjohtaja, 0456157432, www.ekomodernismi.fi

(PEF)

Print Friendly, PDF & Email
X