SEM: Kannanotto geeniteknologiaan

Äskettäinen Docventures-sarjassa esitetty Food Evolution -ohjelma on nostanut jälleen julkisuuteen keskustelun geeniteknologiasta. Kuten ohjelmassa esitetään, suuri osa geneettisesti muunneltujen kasvilajikkeiden vastustuksesta on tieteellisesti heikosti perusteltua ja osittain erittäin tarkoitushakuista toimintaa. Taustalla on hyvää tarkoittavien aktivistien ohella myös tahoja, jotka pyrkivät hyötymään geenimuuntelun kieltämisestä ja geeniteknologiaa hyödyntäviä yrityksiä vastaan nostettavista oikeusjutuista.

Tieteellisen tiedon ylenkatsominen ja asioiden vääristely eivät ole hyväksyttäviä edes hyvän asian puolesta. Tähänastisen näytön perusteella geenimuuntelu ei ole kasvien jalostuksessa lähtökohtaisesti sen ongelmallisempaa kuin perinteiset, GMO-vastustajien hyväksymät tekniikat, vaan saattaa olla jopa niitä turvallisempaa. Geenitekniikka tarjoaa myös kasvinjalostukseen mahdollisuuksia, joista on nykytiedon valossa hyötyä terveellisen ja ympäristöä vähän kuormittavan ruoan tuottamiseksi maapallon kymmeneen miljardiin kohoavalle väestölle.

Suomen Ekomodernistien mielestä geenitekniikan vastustaminen ei perustu tieteelliseen tietoon ja on jopa vahingollista. Geeniteknologian tutkimusta maailman ympäristö- ja ravitsemusongelmien helpottamiseksi tulisi pikemminkin edistää – etenkin silloin, kun tutkimusta tehdään julkisissa ja yleishyödyllisissä tutkimuslaitoksissa tai yliopistoissa.

Geenimuuntelun käyttö ei kuitenkaan ole täysin ongelmatonta ja tarvittaessa sitä on myös voitava kritisoida. Kritiikin on kuitenkin oltava hyvin perusteltua, ja se on syytä kohdistaa suoraan kritisoitavaan asiaan. Geenimuuntelukeskustelussa nostetaankin silloin tällöin esille täysin asiallisia huolenaiheita ja kritiikkiä mm. geeniteknologian käytännön sovelluksista, suuryritysten toimintatavoista ja esimerkiksi ruokaketjun valumisesta yhä harvempien kontrolliin. Aiheeton pelottelu hukuttaa valitettavasti alleen myös asiallisen kritiikin ja vähentää sen uskottavuutta.

Suomen Ekomodernistit kannattaa geenimuuntelun vastuullista tutkimusta ja käyttöä ihmiskunnan ja ympäristön nykyisten ja tulevien ongelmien ratkaisemiseksi. Olisi suotavaa, että tätä tehtäisiin mittavasti myös julkisissa tutkimuslaitoksissa ja varmistettaisiin, että työn hedelmät saadaan mahdollisimman laajasti yleishyödylliseen käyttöön.

Suomen Ekomodernistien tieteellinen asiantuntijalautakunta on tarkistanut tämän kannanoton asiasisällön oikeellisuuden.


Ekomodernismi on ympäristöliike, joka pyrkii parantamaan ympäristön hyvinvointia samalla, kun lisätään mahdollisuuksia ihmisten hyvinvoinnille. Suomen Ekomodernistit ry on vuonna 2015 perustettu yhdistys, jonka päämääränä on edistää pragmaattista ympäristönsuojelua sekä tukea ja edistää tieteellistä suhtautumista ympäristönsuojeluun ja ihmisen toiminnan vaikutuksiin.


Lisätietoja:
Tea Törmänen, puheenjohtaja, 045-6157432
info@ekomodernismi.fi / https://ekomodernismi.fi / @Ekomodernistit

Print Friendly, PDF & Email
X