Kommentti bioenergian kestävyyden kannan luonnokseen

SEM kommentoi Työ- ja elinkeinoministeriön luonnostelemaa Suomen kantaa liittyen tuleviin Euroopan komission neuvotteluihin kestävästä bioenergiapolitiikasta.

Kommentti bioenergian kestävyyden kannan luonnokseen

Suomen Ekomodernistit ry esittää seuraavat kommentit kantaluonnokseen:

Biomassan energiakäyttö on kestävästi toteutettuna tärkeä osa ilmastonmuutoksen torjuntaa. On kuitenkin tärkeää että käytettävät mittarit ja ohjauskeinot kykenevät erottelemaan kestävän käytön kestämättömästä. Energia- ja ilmastopolitiikan pitkäjänteisyys ja ennustettavuus on tärkeää. Osana tätä politiikkaa tulee myös bioenergian käytön pelisäännöt saada selkeiksi mutta kestäviksi.

EU:n ilmastopolitiikka perustuu erityisesti sähkön- ja lämmöntuotannossa päästökauppaan. Biomassan energiakäytön laskeminen nollapäästöiseksi päästökauppasektorilla luo porsaanreiän, joka voi johtaa ilmaston kannalta vahingollisiin ratkaisuihin. Tämän vuoksi biomassan energiakäytölle tulisi laskea realistinen, biomassan tyypistä riippuvainen hiilitase, ja ulottaa se koskemaan myös liikennepolttoaineita. Taseessa tulisi ottaa huomioon eri jakeiden ominaisuudet, jotta vältettäisiin esimerkiksi rakennusmateriaaliksi soveltuvan puun energiakäyttö.

Suomessa harjoitettu pitkäjänteinen metsänhoito mahdollistaa kestävän biomassan käytön. Suomen etu on saada EU-tasolle riittävän realistiset mittarit, jotka tunnustavat tehdyn työn. Riittävän tiukat kriteerit myös varmistaisivat edun kotimaisen biomassan tuottajille kilpailtaessa halvempien mutta heikommin asiansa hoitaneiden maiden tuottajien kanssa.

Lisätiedot lausuntoon liittyen

Ville Tulkki, hallituksen puheenjohtaja, Suomen Ekomodernistit ry

050-359 7421, info@ekomodernismi.fi

Ekomodernismi on ympäristöliike, joka pyrkii parantamaan ympäristön hyvinvointia samalla, kun lisätään mahdollisuuksia ihmisten hyvinvoinnille. Suomen Ekomodernistit ry on vuonna 2015 perustettu yhdistys, jonka päämääränä on edistää pragmaattista ympäristönsuojelua sekä tukea ja edistää tieteellistä suhtautumista ympäristönsuojeluun ja ihmisen toiminnan vaikutuksiin.

(PDF)

Print Friendly, PDF & Email
X