Liian pikainen turvekielto saattaa lisätä päästöjä

Useat ympäristöjärjestöt ovat vaatineet kansalaisaloitteessaan turpeen energiakäytön kieltämistä vuoteen 2025 mennessä. Suomen Ekomodernistit kannattaa turpeesta luopumista, mutta pitää aloitteessa esitettyä aikataulua epärealistisena.

SEM huomauttaa, että turpeen energiakäytöstä luopuminen ennen korvaavien teknologoioiden käyttöönottoa voi pahentaa ilmasto-ongelmaa. Muun muassa Suomen ilmastopaneelin johtaja, professori emeritus Markku Ollikainen on varoittanut, ettei nykyisellään energiaturpeelle ole muuta vaihtoehtoa kuin puubiomassan käytön lisääminen eikä kestävästi tuotettua energiapuuta ole tarpeeksi tarjolla. 

Energiaturpeen korvaaminen puulla voi jopa kasvattaa ilmastopäästöjä. Koska turve kuuluu EU:n päästökaupan piiriin mutta puu lasketaan päästökaupassa nollapäästöiseksi, turpeen vaihtaminen puuhun vapauttaa päästöoikeuksia muille toimijoille. Vaikka puu lasketaan päästökaupassa päästöneutraaliksi, etenkin puun polttamisen lisäämisellä on kuitenkin ilmastonmuutosta nopeuttava vaikutus. Energiapuun käytön lisääminen uhkaa myös metsäluonnon monimuotoisuutta. Hätiköidyllä turvekiellolla voidaan siis päätyä ojasta allikkoon ja sitoutua mittavaan puunpolttoon pitkälle vuosisadan toiselle puoliskolle. 

Pitemmällä aikavälillä turpeen energiakäytöstä luopuminen on kuitenkin välttämätöntä, sillä se on ongelmallista sekä ilmaston että suo- ja vesiluonnon kannalta.

SEM ehdottaa, että turvekielto tulisi voimaan vuonna 2035, jolloin korvaavaa teknologiaa olisi käytössä. Se olisi myös linjassa Suomen hallituksen ilmastotavoitteiden kanssa. Samalla SEM muistuttaa, ettei tätäkään tavoitetta voi toteuttaa ilman voimakasta panostusta uuteen ydinvoimaan ja uusiutuviin energianlähteisiin. Varsinkin pienydinvoimaloilla voidaan korvata turvetta ja fossiilisia polttoaineita lämmöntuotannossa.

Suomen Ekomodernistit ry, 22.8.2020

Lisätiedot:
Suomen Ekomodernistit ry
Puheenjohtaja, Tea Törmänen

(PDF)

Print Friendly, PDF & Email
X