SEM kannanotto: Rahat ja poliittiset resurssit käytettävä muuhun kuin viherpesuun

SEM syyskokous

Suomen Ekomodernistit kokoontuivat syyskokoukseensa Jyväskylässä 5. marraskuuta 2016. Kokouksessa valittiin SEMin uudeksi puheenjohtajaksi 2017 kaudelle Tea Törmänen. Aiempi puheenjohtaja Ville Tulkki siirtyi hallituksen jäseneksi. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Janne Hirvonen. Muut hallituksen jäsenet ovat Rauli Partanen, Kaj Luukko, Meri-Tuuli Lauranto ja Mikko Muukki.

Kokouksen jälkeen osa osallistujista keskusteli ajankohtaisista aiheista. Näiden keskustelujen perusteella paikallaolijat asettuivat kannattamaan sitä, että SEM liittyy Chicagossa perustettuun Clean Power Coalition -yhteenliittymää. Hallitus päättää asiasta vielä erikseen. Lisäksi keskustelimme laajemmin päästökaupasta sekä siihen liittyen esimerkiksi tuoreesta elinkeinoministeri Rehnin lausunnosta, jossa hän väläytti kivihiilen kieltämistä lailla energiantuotannossa. Aihe on tunteita herättävä ja monimutkainen, joten muotoilimme siihen alla olevan kannanoton.

Syyskokouksen kannanotto: Rahat ja poliittiset resurssit käytettävä muuhun kuin viherpesuun

Euroopan päästökauppajärjestelmä ei välttämättä ole tehokkain ja oikeudenmukaisin keino päästöjen rajoittamiseen ja päästöttömiin investointeihin ohjaamiseen. Sillä on kuitenkin se etu puolellaan, että se on olemassa, ja että se toimii itsekseen, markkinoiden ohjaamana, ilman kansallisen politiikan tarvetta. Tulisiko Suomen jättää päästökauppasektori poliittisesti rauhaan, vai onko tarvetta kansallisille ratkaisuille kuten vaikka kivihiilen kieltämiselle?

SEM ehdottaa syyskokouksessa käydyn keskustelun pohjalta seuraavaa:

1) Päästökauppa, ja toisaalta Euroopan päästötavoitteet, eivät nykyisellään riitä Pariisissa sovittuihin ilmastotavoitteisiin. Sekä EU:n ilmastotavoitteita että päästökaupassa olevien päästöoikeuksien määrää tulee tiukentaa tehtyjä sopimuksia vastaaviksi. Tämän seurauksena vähenee päästöoikeuksien määrä merkittävästi, mikä nostaa päästöoikeuksien hintaa, ohjaa investointeja ja huolehtii siitä, että Eurooppa pääsee ilmastotavoitteisiinsa päästökauppasektorin osalta. Kansallista politiikkaa voidaan silloin ohjata päästökauppasektorin ulkopuolisiin kohteisiin, kuten liikenteen polttoaineisiin.

Monet järjestöt ja poliitikot ovat kuitenkin ilmaisseet turhautumisensa siihen, että päästökauppa ei nykyisellään toimi; päästöoikeudet ovat niin halpoja, että ne eivät ohjaa riittävästi investointeja. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että päästöoikeuksia on liikaa (joka puolestaan johtuu monista tekijöistä, joita ei päästökauppaa suunniteltaessa osattu ottaa riittävästi huomioon). Päästökauppajärjestelmä kuitenkin rakennettiin nimenomaan sitä varten, että kansallisia politiikkatoimia ei sen piirissä oleville päästöille enää tarvita – ja mikäli niitä tehdään, ne lähinnä heikentävät päästökaupan toimintaa, kuten on tietysti käynytkin useissa Euroopan maissa. Kansallisen politiikan, mikäli se on välttämätöntä, osalta SEM ehdottaa seuraavaa:

2) ieltojen ja yksittäisten teknologiakohtaisten tukien sijaan yhteisiä rahoja tulisi käyttää päästöoikeuksien ostamiseen ja mitätöintiin. Tämä olisi poliittisesti läpinäkyvää, teknologianeutraalia ja aidosti tehokasta ilmastopolitiikkaa.

Päästökauppasektorilla tehdyt kiellot ja tukipolitiikka johtavat vain siihen, että kustannukset kasvavat, mutta samat päästöt päästetään jossain muussa Euroopan maassa. Mikä pahempaa, jos esimerkiksi kivihiili korvataan lakimuutoksella bioenergialla (joka toistaiseksi lasketaan päästökaupassa nollapäästöiseksi) siirtyvät kivihiilen päästöt muualle Eurooppaan ja niiden lisäksi tulevat bioenergian päästöt ja ympäristövaikutukset. Mikäli halutaan vähentää päästöjä Euroopan tasolla päästökauppasektorilla, siihen on kaksi keinoa: Pyrkiä vähentämään päästöoikeuksien kokonaismäärää poliittisesti sopimalla EU-tasolla tai vähentää niitä ostamalla päästöoikeuksia ja mitätöimällä ne. Käytännössä kaikki muut toimenpiteet johtavat rahankäyttöön ilman mainittavaa positiivista vaikutusta CO2-päästöjen vähenemiseen Euroopassa.

***

Ekomodernismi on ympäristöliike, joka pyrkii parantamaan ympäristön hyvinvointia samalla, kun lisätään mahdollisuuksia ihmisten hyvinvoinnille. Suomen Ekomodernistit ry on vuonna 2015 perustettu yhdistys, jonka päämääränä on edistää pragmaattista ympäristönsuojelua sekä tukea ja edistää tieteellistä suhtautumista ympäristönsuojeluun ja ihmisen toiminnan vaikutuksiin.

Lisätietoja

Yleiset

Ville Tulkki, puheenjohtaja, 050-359 7421
info@ekomodernismi.fi / https://ekomodernismi.fi / @Ekomodernistit

Kannanotto päästökauppaan

Rauli Partanen, energia-asiantuntija, 050-560 3544

Print Friendly, PDF & Email
X