Väestönkasvun hillitseminen tarvitsee aktiivisia toimia

Tuore IPCC raportti ottaa kantaa väestönkasvuun ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Maailmanlaajuisesti väestönkasvu lisää luonnonvarojen kulutusta ja hiilipäästöjä sekä heikentää yhteiskuntien kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen [1]. Väestönkasvu nousee säännöllisesti esiin ympäristöongelmien yhteydessä, joten siitä on tärkeää keskustella tunnettujen tosiasioiden pohjalta.

Maailman väkiluvun on ennustettu kasvavan nykyisestä 7,7 miljardista 11 miljardiin vuoteen 2100 mennessä. Vuoteen 2050 mennessä kaksi kolmasosaa tästä kasvusta johtuu nykyisestä väestörakenteesta, eli perhettä perustavien nuorten aikuisten suuresta määrästä, mikä hidastaa väestönkasvun hillitsemistä. [2]

Väestönkasvuun vaikuttavat monet yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja taloudelliset tekijät, ja se on jo hidastunut useimmissa maailman maissa. Esimerkiksi kaikkialla kehittyneissä maissa lapsiluku on alle 2,1 lasta naista kohden, mitä pidetään väestöä korvaavana lukuna. Väkimäärä kasvaa korkean syntyvyyden vuoksi lähinnä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja Lähi-idän maissa sekä muutamassa muussa maassa [3].

Väestön muutokseen vaikuttavat niin monet asiat, että yllätyksiin on kuitenkin syytä varautua.

SEM:n näkemys on, että väestönkasvun hillitsemiseksi toimivaksi todettuja keinoja pitää edistää kansainvälisessä politiikassa ja päätöksenteossa. Tällaiset väestönkasvua tehokkaasti taittavat pehmeät toimet lisäävät myös yhteiskunnallista vakautta sekä vähentävät köyhyyttä ja eriarvoisuutta.

Väestönkasvun suuruuteen voidaan tehokkaasti vaikuttaa seuraavilla toimilla:

  1. naisten aseman parantaminen
  2. koulutus
  3. ehkäisyvälineiden ja perheneuvonnan saatavuuden parantaminen
  4. tulonjaon tasaaminen: maat, joissa väestön kasvu ei tilastollisesta vaurastumisesta huolimatta taitu, ovat suurien tuloerojen maita.
  5. teknologian käyttö ja kehitys (mm. GMO ja tietotekniikka, maatalouden koneellistuminen)
    Edellä mainitut toimet paitsi tasaisivat väestönkasvua, myös nopeuttaisivat yhteiskuntien nousua köyhyydestä. Toteuttamalla aktiivisesti edellä mainittuja positiivisia toimia voidaan varmistaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen.

Suomen Ekomodernistit ry, 9.9.2019

Lisätietoja:Tea Törmänen, Suomen Ekomodernistit ry:n hallituksen puheenjohtaja, 0456157432
info@ekomodernismi.fi / https://ekomodernismi.fi / @Ekomodernistit https://www.facebook.com/ekomodernistit

Lisätietoa

Väestönkasvu tällä hetkellä ja tulevaisuudessa

Maailmanlaajuisesti väestönkasvu perustuu nykyään kuolleisuuden alentumiseen: väkimäärä kasvaa, koska ihmiset elävät vanhemmiksi kuin ennen. Lisäksi lapsikuolleisuus on vähentynyt Afrikassa viime vuosikymmeninä, minkä seurauksena väestö kasvaa ainakin hetkellisesti nopeammin. [4]

Väkiluku voi olla vuonna 2100 3 miljardia pienempi kuin ennusteissa, mikäli ehkäisyn ja koulutuksen saatavuus pystytään globaalisti ratkaisemaan [5].

Koulutus ja ehkäisy

Koulutuksen ja ehkäisyn välinen suhde on kaksisuuntainen. Ehkäisykeinojen edistäminen vapauttaisi useampia naisia usein varhaisen äitiyden sijasta kouluttautumiseen, ja toisaalta kouluttautuminen luo taloudellisia mahdollisuuksia, pienentää lapsilukua ja siirtää lapsien hankintaa myöhempään. [6]

Nykyaikaisen ehkäisyn ja perheneuvonnan saatavuudessa ei ole tavoitettu aikaisemmin asetettuja tavoitteita [7] ja siihen on panostettava kansainvälisesti lisää [2], [5], [6].

Teknologia

Ilmastonmuutoksen edetessä myös teknologisten ratkaisujen edistämisellä on suuri merkitys maapallon väestökehitykseen. Kuitenkin jo nyt maatalouden teknologioiden, kuten GMO:n, hyödyntäminen vapauttaisi useamman kehitysmaan lapsen peltotöistä satoisuuden kasvaessa [8]. Lisäksi tietotekniikan yleistymisellä on sanottu olevan vaikutuksia yleiseen koulutustasoon.

Iran, esimerkki onnistuneesta väestönkasvun hillitsemisestä

1980-luvulla Iranissa havahduttiin nopeasti kasvavan väestön ongelmiin. Iranissa toteuttiin tehokkaita toimia, joilla keskimääräinen lapsiluku putosi 15 vuoden aikana kuudesta noin kahteen. Keinoihin kuuluivat muun muassa ehkäisyneuvonta kouluissa, pakollinen perheneuvonta avioon aikoville, ilmainen ehkäisy ja tyttöjen koulutus. Kun on tahtoa, positiivisilla toimilla saadaan tuloksia aikaan. [9]

Lähteet

[1] IPCC 2019, Climate Change and Land, An IPCC Special Report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/Edited-SPM_Approved_Microsite_FINAL.pdf

[2] YK 2019, World Population Prospects Highlights
https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf

[3] YK 2019, Total fertility by region, subregion and country, 1950-2100 (live births per woman), Medium fertility variant, 2020 – 2100
https://population.un.org/wpp/Download/Files/1_Indicators%20(Standard)/EXCEL_FILES/2_Fertility/WPP2019_FERT_F04_TOTAL_FERTILITY.xlsx

[4] Our World in Data, Max Roser, World Population Growth
https://ourworldindata.org/world-population-growth#the-global-population-pyramid

[5] Human population reduction is not a quick fix for environmental problems
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4246304/

[6] World population & human capital in the twenty-first century, 2014
http://pure.iiasa.ac.at/id/eprint/11189/1/XO-14-031.pdf

[7] YK 2015, Trends in Contraceptive Use Worldwide https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/family/trendsContraceptiveUse2015Report.pdf

[8] GMOn vaikutus lasten koulunkäyntiin Burkina Fasossa
https://allianceforscience.cornell.edu/blog/2017/12/assessing-the-real-cost-of-burkina-fasos-decision-to-phase-out-gmo-cotton

[9] LA-times 2012, uutinen Iranin syntyvyyspolitiikasta
https://www.latimes.com/world/population/la-fg-population-iran-20120729-html-htmlstory.html

(PDF)

Print Friendly, PDF & Email
X