SEM vastustaa maakaasuinvestointien hyväksymistä kestävään rahoitukseen

EU:n kestävän rahoituksen taksonomia uhkaa vesittyä, koska fossiilinen maakaasu aiotaan määritellä ilmastoystävälliseksi. Päästötön ydinvoima voi jäädä kestävän rahoituksen ulkopuolelle. EU:n kestävän rahoituksen taksonomia eli luokittelujärjestelmä määrittää, millaiset investoinnit luokitellaan kestävän kehityksen mukaisiksi. Se vaikuttaa siten merkittävästi tulevaisuuden rahavirtoihin. Taksonomian tavoite on ohjata miljardeja euroja ympäristö- ja ilmastoystävällisiin hankkeisiin. Monet EU:n tulevat rahoitusinstrumentit, kuten korona-elvytys ja Green New Deal, valikoivat rahoitettavat hankkeet taksonomian perustella. Nyt järjestelmän uskottavuutta kuitenkin koetellaan.

Ensinnäkin Euroopan komission ehdotuksen mukaan ilmastoystävällisiksi investoinneiksi laskettaisiin myös maakaasuprojektit. Vaikka maakaasu on poltettaessa puhtaampaa kuin hiili, se on silti fossiilinen polttoaine, jonka kasvihuonekaasupäästöt ovat kaukana ilmaston kannalta kestävästä tasosta. Toisekseen kestävän rahoituksen ulkopuolelle ovat jäämässä ydinvoimaan, vesivoimaan ja bioenergiaan liittyvät investoinnit – eli lähes kaikki Pohjoismaiden ja Suomen vähähiilinen energiantuotanto. Tämä on ongelma Suomen teollisuudelle, taloudelle ja työpaikoille, mutta ennen kaikkea EU:n ja koko maailman ilmastotavoitteille.

Ydinvoima on Euroopan suurin puhtaan energian lähde. Sen jättäminen taksonomian ulkopuolelle vähentää ydinvoimainvestointeja tekemällä niistä keinotekoisesti kalliita ja poliittisesti riskialttiita. Se hidastaa ilmastonmuutoksen torjuntaa ja nostaa sen kustannuksia. Vaarana on, että ilmastotoimien poliittinen kannatus vähenee. Suomen Ekomodernistit vastustaa jyrkästi komission ehdotusta, jossa fossiilinen polttoaine hyväksytään ilmastoystävälliseksi mutta päästötöntä ydinvoimaa ei. Päätös veisi meitä täsmälleen päinvastaiseen suuntaan kuin mihin meidän pitäisi kulkea. Ehdotusta ei saa hyväksyä. Suomen hallituksen tulee selväsanaisesti ilmoittaa vastustavansa Euroopan komission ehdotusta nykyisellään.

Lähde: yle.fi

Print Friendly, PDF & Email
X