Suomen Ekomodernistit ry:n lausunto ydinenergialain päivitykseen

Ydinenergialainsäädännön on mahdollistettava kehittynyt ydinvoima

Valmisteilla oleva ydinenergialain päivitys korjaa nykyisen lain pienempiä puutteita ja ajantasaistaa lain nykyisiä tarpeita vastaavaksi. Mikäli Suomella on pyrkimyksenä olla energiateknologian ja ilmastotyön kärkimaita, tarvitaan laajempi ja ennakkoluulottomampi ydinenergialain uudistus.

Käytännössä kaikki uskottavat tiekartat (esim IPCC 2014) hiilineutraaliin maailmaan vaativat nykyisen ydinvoimakapasiteetin erittäin voimakasta lisäämistä. Kehittynyt, 2020- ja 2030-luvuilla markkinoille saapuva seuraavan sukupolven ydinvoima on vastaamassa juuri niihin haasteisiin – synteettisten liikennepolttoaineiden, kaukolämpöverkkojen ja teollisuuden prosessilämmön tuottaminen hiilineutraalisti – joiden kanssa sähkön tuotantonsa 2020-luvulla puhdistanut Suomi tulee painimaan.

Ydinenergialain seuraavan, laajemman päivityksen tulisi vastata tulevaan kehitykseen ja näihin tarpeisiin nykyistä lakia paremmin.

  1. Standardoitujen pienreaktoreiden luvitus- ja rakentamisprosessi on saatava paljon nykyistä kevyemmäksi ja nopeammaksi. Esimerkiksi tehdasvalmisteisten pienreaktoreiden (SMR) käyttöönotto ei nykyisellä lainsäädännöllä ole käytännössä järkevää.
  2. Uudentyyppisten reaktoreiden ja -konseptien kokeileminen on syytä mahdollistaa. Nykyinen ydinturvasääntely on suuntautunut lähinnä kevytvesiteknologiaan, mutta tarjolle on tulossa monia muitakin erittäin lupaavia vaihtoehtoja.
  3. Kerran käytettyyn ydinpolttoaineeseen liittyy runsaasti mahdollisuuksia; jälleenkäsittely, tuonti/vienti, hyödyntäminen ydinpolttoaineena hyötöreaktoreissa ja näihin liittyvien palveluiden ja osaamisen myynti Suomessa ja ulkomailla tulee mahdollistaa.

Olemalla ennakkoluulottomasti mukana ydinenergian kehityksen kärjessä Suomi voi tulevina vuosikymmeninä saada merkittävän siivun maailman ydinteknologiaan liittyvistä markkinoista. Monissa länsimaissa ydinenergia on tällä hetkellä poliittisesti epäsuosittua, mutta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tämän on jatkossa muututtava – ja monissa maissa se on myös jo muuttunut. Tässä kehityksessä Suomi voi toimia tienraivaajana esimerkiksi Kanadan, Brittien, Kiinan ja Yhdysvaltojen kanssa, ja hyötyä valtavasti säilyttämällä ydinteknologiaan liittyvän osaamisensa sekä sallimalla ydinteknologian kehittymisen ja kehittämisen ennakkoluulottomasti.

Lisätiedot:

Suomen Ekomodernistit ry, 10.4.2016

Rauli Partanen
hallituksen varapuheenjohtaja, energia-analyytikko
raulipartanen@gmail.com / 0505603544
Ekomodernismi.fi

(PDF)
(PDF in English)
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/EDK-2017-AK-147710.pdf

Print Friendly, PDF & Email
X