Tietosuojaseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

Suomen Ekomodernistit ry

2. YHTEYSHENKILÖ

Jäsenvastaava: Kaj Luukko, e-mail kaj.luukko@gmail.com

3. MUUT YHTEYSTIEDOT

c/o Tea Törmänen

Suurpellon Puistokatu 10 C 40

02250 ESPOO

www.ekomodernismi.fi

info@ekomodernismi.fi

4. REKISTERIN NIMI

Suomen Ekomodernistit ry:n jäsenrekisteri

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUDELLISET PERUSTEET

Rekisteri perustuu Suomen Ekomodernistit ry:n jäsenten ja lahjoittajien itsestään antamiin henkilötietoihin.

Jäsenten henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyslain § 11 vaatimukseen pitää jäsenluetteloa. Tietoja säilytetään jäsenyyden ajan ja kohtuullisen ajan eroamisen jälkeen. Perusteena on Suomen Ekomodernistit ry:n oikeutettu etu.

Lahjoittajien henkilötietojen käsittely perustuu lahjoitussopimukseen. Tietoja säilytetään kohtuullinen aika lahjoittamisen päättymisen jälkeen. Perusteena on Suomen Ekomodernistit ry:n oikeutettu etu.

6. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Suomen Ekomodernistit ry:n jäsenrekisterissä olevia henkilötietoja käytetään:

• jäsenyyteen, lahjoittamiseen, tapahtumatoimintaan ja yhdistyksen tukemiseen liittyvään viestintään

• jäsenviestien postitusrekisterinä

• laskutukseen ja suoritusten kirjauksiin

7. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Suomen Ekomodernistit ry:n jäsenet:

– etunimi

– sukunimi

– asuinpaikka

– sähköpostiosoite

– jäsenen vapaaehtoisesti antamat tiedot; mistä kuuli yhdistyksestä yms. vapaaehtoisesti kerrottua tietoa 

– liittymispäivä / eropäivä ja eron syy, mikäli kerrottu

– jäsenlaji

– jäsenmaksutiedot

Suomen Ekomodernistit ry:n lahjoittajat:

– etunimi

– sukunimi

– sähköpostiosoite

8. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteröity on luovuttanut henkilötiedot itse omalla suostumuksellaan Suomen Ekomodernistit ry:lle. Jäsenet antavat tiedon kirjallisesti, sähköisesti tai suullisesti.

9. TIETOJEN LUOVUTUS KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

Jäsenrekisterissä olevia tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisterin käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä määriteltyjen käyttäjätunnusten ja oikeiden salasanojen syöttämistä.

Suomen Ekomodernistit ry:n jäsenrekisteri sijaitsee salasanasuojatussa pilvipalvelussa.

11. TARKASTUS, KORJAUS JA POISTO-OIKEUS

Asiakkaalla on oikeus saada tarkastaa, pyytää korjaamaan ja poistaa itseään koskevat tiedot. Pyyntö on esitettävä rekisteriasioista vastaavalle henkilölle, jonka kanssa sovitaan tietojen käsittelytavasta niin, että kysyjän henkilöllisyys kyetään varmistamaan.

Henkilötietojen käsittelypyynnössä tulee esittää nimi, täydelliset osoitetiedot sekä rekisterin nimi.

Jos Suomen Ekomodernistit ry:n henkilötietojen käsittely on mielestäsi lainvastaista, sinulla on oikeus valittaa asiasta tietosuojaviranomaiselle.

12. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa vastaamaan muuttuneita käytäntöjä.