Tuoreita raportteja vaarallisen ilmastonmuutoksen torjumisesta

Vaarallisen ilmastonmuutoksen hillitseminen on yksi tärkeimmistä ympäristönsuojelun ongelmista, joka täytyy ratkaista. Mikäli ilmastonmuutos etenisi nykyisten arvioiden mukaisesti, se vaarantaisi paitsi miljardien ihmisten elämän ja toimeentulon, myös biodiversiteetin säilymisen. Syy vaaralliseen ilmastonmuutokseen on ennen kaikkea fossiilisten polttoaineiden pidäkkeetön polttaminen. Vuoteen 2050 mennessä polttamiseen perustuvan ja hiilidioksidia ilmaan päästävän energiantuotannon täytyisi loppua lähes kokonaan. Useita keinoja hillitä vaarallista ilmastonmuutosta on jo tarjottu ja toivoa onnistumisestakin väläytetty. Tässä artikkelissa esittelemme kaksi äskettäin julkaistua huomiota saanutta raporttia. 

Maailman mailta odotetaan päivityksiä ilmastotoimiin loppuvuodesta 2021 Glasgow’ssa pidettävässä YK:n ilmastokokouksessa. Miten onnistuisimme kunnianhimoisissa ilmastotavoitteissa mahdollistaen samalla talouskasvun? University College Londonin (UCL) johdolla kansainvälinen taloustutkijoiden ryhmä laati raportin, jonka mukaan Pariisin sopimukseen kirjatun 1,5 asteen ilmastotavoitteen saavuttaminen olisi mahdollista tietyin reunaehdoin. Tässä Sitran 9.4. julkaisemassa Growth-positive zero-emission pathways to 2050 -raportissa mukana oli myös talousmallinnuksiin erikoistunut yritys E3-modelling. SEM on raportin kanssa yhtä mieltä siitä, että hiilineutraaliuteen pääseminen edellyttää uusiutuvien voimakasta tukemista, jonka lisäksi hiilen talteenottoteknologioita on tutkittava ja kokeiltava. Kuitenkin uusiutuvien laajamittaiseen käyttöön liittyvät ongelmat ja lyhyt käytettävissä oleva aika myös vaativat, että ydinvoima on tärkeä osa energiatuotannon dekarbonisointia. Sitran julkaisemassa raportissa vedyn rooli oli tulevaisuuden skenaarioissa varsin vähäinen suhteessa hiilen talteenottomenetelmien kehittymiseen sekä uusiutuviin energiamuotoihin. Raportin mallinnusten toteutumiseksi maailman maiden olisi muun muassa hyvä tehdä laajasti yhteistyötä ja eriarvoisuuden tulisi vähentyä. Kuitenkin kaavaillussa tulojakaumassa esimerkiksi oletetaan, että Afrikan väestö kyllä kasvaa muttei vaurastu. 

JRC (Joint Research Centre) on Euroopan komission tutkimusyksikkö, jonka keskeisenä roolina on edistää komission tietoon perustuvaa päätöksentekoa tuottamalla riippumatonta tieteellistä tutkimustietoa sekä jäsentämällä tieteellistä tietoa päätöksentekijöiden tueksi. Viimeisimmän JRC:n raportin mukaan ei ole mitään tieteellistä perustetta sille, miksi ydinvoiman kuuluisi jäädä EU:n kestävän rahoituksen ulkopuolelle. Vuonna 2018 Euroopan komissio perusti asiantuntijaryhmän Technical Expert Group on sustainable finance, joka jo aiemmin raportoi ydinvoiman olevan tuotantovaiheessa kasvihuonepäästöiltään lähellä nollaa ja näin merkittävässä roolissa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Aiemmassa raportissa ei kuitenkaan ollut vielä tarpeeksi vahvoja näyttöjä ydinvoiman turvallisuudesta ihmiselle sekä ympäristölle. Siispä asiantuntijaryhmä perehtyi asiaan lisää ja uusimman raportin viesti on vahva. Tutkimuksessa ei tullut ilmi mitään tieteellistä näyttöä tukemaan väitettä, että ydinvoima aiheuttaisi ihmisille tai ympäristölle enemmän vaaraa, kuin kestävän rahoituksen alle jo hyväksytyt sähköntuotantoteknologiat.

Miksi UCL-raportissa ydinvoiman osuus oli vähäinen? Argumentoinnissa suosittiin vanhaa virttä siitä, kuinka ydinenergia on kallista ja hitaasti saatavilla. Jospa EU-tason päätöksenteossa JRC:n raportti kantaisi niinkin pitkälle, että ydinvoima sisällytettäisiin kestävän rahoituksen piiriin ja näin mahdollistettaisiin ydinenergiaprojektien vauhdikkaampi kehitys!

Lue Growth-positive zero-emission pathways to 2050 -raportti täällä.

Lue JRC Science for policy -raportti täällä.

Print Friendly, PDF & Email
X