Vastine ilmastopaneelin mielipidekirjoitukseen

Suomen ilmastopaneelin Talouselämässä julkaisema mielipidekirjoitus antaa ymmärtää, että Suomen Ekomodernistien esittämä “kritiikki Ilmastopaneelin sähköistymismuistion skenaarioiden lähtöoletuksia kohtaan perustuu virheellisiin tulkintoihin.” Mielipidekirjoituksesa annettujen perusteluiden ja argumenttien mukaan tämä väite ei mielestämme pidä paikkaansa.

Alla vastineemme Suomen ilmastopaneelin mielipidekirjoituksessa esitettyihin väittämiin:

  1. Ilmastopaneeli: “SEM esittää virheellisesti, että muistion määrällinen tutkimus nojaisi vain yksittäisen diplomityön skenaariomallinnuksiin. Tutkimus pohjautuu laajaan professoritason taustatyöhön ja asiantuntemukseen sekä perustyöhön, joka on varmennettu kansainvälisenkin tutkimusyhteisön piirissä.”

SEM: Perustamme esityksemme siihen, että Ilmastopaneelin muistiossa sivulla 5 lukee, että “Aalto-yliopiston energiajärjestelmien DEFEND-simulointimallilla tehtiin kattava analyysi sähköistymisen mahdollisista vaikutuksista Suomen energiajärjestelmään”, ja että “Tarkemmat analyysit löytyvät lähdeviitteestä [16].” Muistion viite [16] on SEM:n mainitsema diplomityö, eikä muita lähteitä muistiossa esitettyjen skenaariomallinnusten tuloksille anneta.

  1. Ilmastopaneeli: “Ilmastopaneelin työssä ei ole myöskään käytetty niin kutsuttua ”virtuaalivoimalaa”, vaan tarkastelu on kytketty pohjoismaisten sähkömarkkinoiden rajasiirtokapasiteettiin.”

SEM: Ilmastopaneelin muistion mallinnusten lähteenä olevassa diplomityössä sivulla 27 lukee “Cross-border import and export is treated as a ”virtual power plant” with a power capacity equal to transmission capacity and a marginal cost based on exogenously input historical or predicted Nord pool market price.” Kirjoitettuun vedoten SEM:n ymmärrys on, että diplomityössä rajasiirtokapasiteetti on mallinnettu juurikin virtuaalivoimalana.

SEM korostaa teknologianeutraalia lähestymistapaa tulevaisuuden energiajärjestelmien mallinnukseen, suunnitteluun ja rakentamiseen. Siksi olemme samaa mieltä, että tieteelliseen tietoon pohjautuva keskustelu eri energiamuotojen yhteiskunnallisesta roolista on tärkeää. Pyydämmekin Suomen ilmastopaneelia vastaamaan SEMin huomautuksessaan esille nostamiin kolmeentoista epäkohtaan tieteellisin perustein.

Linkki huomautukseen: https://ekomodernismi.fi/wp-content/uploads/2021/08/20210817_Kirjallinen_huomautus_Suomen_-ilmastopaneelille-Suomen_Ekomodernistit_ry.pdf

Print Friendly, PDF & Email
X