Vedyntuotannon yksinkertaistettu kustannusmallinnus

Eero Hirvijoki, Aalto-yliopisto

Tiivistelmä

Vety on otsikoissa ympäri maailman ja siitä odotetaan fossiilisten polttoaineiden korvaajaa vaikeasti sähköistettäviin kohteisiin. Maailman pyöriessä talouden rattaiden mukana jokainen käytetty euro lasketaan tarkkaan. Kuinka vedyn hinta siis muodostuu ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat? Tätä avataan oheisessa tekstissä.

Vety on energian kantaja sekä teollisuuden raaka-aine, jota tällä hetkellä kaavaillaan merkittäväksi komponentiksi siirryttäessä fossiiliperäisistä energialähteistä vähähiilisiin vaihtoehtoihin. Ensisijaiset vedyn käyttökohteet ovat prosessiteollisuudessa, jossa kysynnän voi olettaa jossain määrin heijastelevan kunkin teollisuudenalan omien suhdanteiden kulkua, mutta…

Lue koko teksti täältä.

Print Friendly, PDF & Email
X