#YDINASIA-kansalaisaloite

Ydinvoima on tutkitusti tehokkain tapa leikata kasvihuonekaasupäästöjä ja minimoida energiatuotannon haittoja niin luonnolle kuin ihmisillekin. Valitettavasti sen rakentaminen Suomeen on tarpeettoman hidasta, vaikeaa ja kallista. Valtion rooli on ollut ainoastaan säännellä ydinvoimaa, siinä missä monissa muissa maissa (Ruotsi, Ranska, Yhdysvallat, Puola, Hollanti jne.) valtio on ottanut aktiivisen roolin ydinvoiman edistämisessä.

#YDINASIA kansalaisaloitteen keskeinen tavoite on, että Suomelle laaditaan kansallinen ydinvoimaohjelma. Se toisi valtion mukaan edistämään ydinvoimaa Suomessa yhdessä yksityisen sektorin kanssa.

TAVOITTEENA ON:

1 VAHVA SIGNAALI
Antaa vahva poliittinen signaali ydinvoiman hyväksyttävyydestä. Valtion tulee näyttää vihreää valoa uusille, hyvin valmistelluille hankkeille, sekä nopeuttaa niiden käsittelyä.

2 – TASAINEN PELIKENTTÄ
Antaa viranomaisille selkeä mandaatti edistää uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden ohella myös ydinvoimaa Suomessa. Valtion tulee ajaa ydinenergian tasapuolista kohtelua EU:ssa.

3 LAINSÄÄDÄNTÖ
Jouduttaa lainsäädäntö- ja sääntelyuudistusta, jotta uudet teknologiat, ydinenergian käyttökohteet ja pienreaktorit saadaan nopeammin käyttöön.

4 LISÄÄ TUTKIMUSTA JA KEHITYSTÄ
Lisätä alan koulutusta, tutkimusta ja kehitystä, tavoitteena turvallisuuden lisäksi myös kaupalliset sovellukset.

5 INVESTOINTITUET
Suunnata investointitukea uusiutuvan energian lisäksi myös ydinenergian demohankkeisiin, kuten suomalaisvalmisteiseen kaukolämpöreaktoriin.

6 LISÄÄ VIENTIÄ
Kasvattaa Suomen ydinalan vientipotentiaali nykyisestä moninkertaiseksi.

Allekirjoita aloite: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/11656

Lataa esite ja flaijeri:

Print Friendly, PDF & Email
X