Yhdistys

Yhdistys

Yhdistys

Suomen Ekomodernistit ry on yksi maailman ensimmäisiä ”ekomodernistisia” järjestöjä. Liikkeen laajempi tavoite on ohjata ihmiskunnan osaaminen ja kyvyt paremman maailman luomiseen, niin ihmisille kuin ympäristöllekin.

Olemme myös Energy for Humanity -liikkeen paikallisosasto Suomessa. Energy for Humanity keskittyy puhtaan energiantuotannon edistämiseen maailmassa, mikä on hyvin linjassa omien laajempien tavoitteidemme kanssa. Energy for Humanity on julkaissut oman manifestinsa, jonka perusviestin allekirjoitamme.

Mitä SEM tekee?

EJP_4513

Asiantuntijalautakunta

Suomen ekomodernistien tärkeät kannanotot ja laajaa asiantuntemusta vaativat linjaukset valmistellaan yhdessä asiantuntijalautakunnan kanssa.

Asiantuntijalautakunta (päivitetty 7.6.2018)


  1. Antti Hakola, TkT, erikoistutkija VTT:llä sekä plasmafysiikan dosentti Helsingin yliopistossa. Lautakunnan puheenjohtaja. Erikoisalana fuusiotutkimus ja plasmafysiikka. Tällä hetkellä toimii Deputy Task Force Leader-tehtävässä EUROfusion-konsortiossa (https://www.euro-fusion.org/eurofusion/), jossa koordinoi eri tokamak-reaktoreilla tehtäviä kokeita ja vastaa plasman ja seinämateriaalien väliseen vuorovaikutukseen liittyvästä tutkimuksesta.

  2. Lauri Laaksodosentti. Ryhmäpäällikkö ilmatieteen laitoksella, extra-ordinary professor North-West yliopistossa Etelä-Afrikassa. Mereen ja ilmakehään liittyvien mittausten asiantuntija.
    https://fi.linkedin.com/in/lauri-laakso-49485
    .

  3. Esa Tommila, FL, ympäristöneuvos. Alunperin fyysikko mutta työskennellyt pääosan urastaan teollisuudessa kuten Rautaruukilla, Teollisuuden keskusliitossa ja 12 vuotta Ekokemin pääjohtajana ennen eläkkeelle jäämistään.

  4. Kristiina Korjonen-Kuusipuro, FT, tutkijatohtori Tampereen yliopistossa. Korjonen-Kuusipuro on ihmisen ja ympäristön vuorovaikutusta tutkinut kulttuuriantropologi. Hän on tarkastellut myös ihmisten energiakäyttäytymistä, esimerkiksi tuulivoimaan liittyviä tunteita ja kotitalouksien aurinkoenergian tuotantoa.

  5. Hanna Tuomisto, FT, Helsingin yliopisto. Erityisalana ruoan tuotanto ja sen ympäristöystävällisyys, mukaan lukien luomutuotanto ja GM. Juuri siirtymässä Helsingin yliopistoon, vanhemmaksi tutkijaksi uuteen Mikkeliin sijoittuvaan tutkimusryhmään (Ruralia-instituutti). Ryhmän alana on ruokajärjestelmien kestävä muutos.

  6. Timo Vuorisalo, lehtori, FT, Turun yliopisto. Tutkimusalat evoluutioekologia, kaupunkiekologia ja ympäristöhistoria.

Valokuvat: Esko Pettay

 

X