Yritysvastuudirektiivi on tärkeä askel kohti oikeudenmukaisempaa maailmaa

EU:n ja kaikkien sen jäsenvaltioiden tulisi sitoutua vastuullisuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. EU:ssa yritysten sosiaalinen vastuu on muodostunut jopa kilpailutekijäksi. Kuluttajat vaativat yrityksiltä yhä enemmän vastuullisuutta – he eivät halua ostaa tuotteita, joiden valmistamisessa on käytetty lapsityövoimaa tai jotka saastuttavat ympäristöä.

Vastuullisuus ei ole vain moraalinen valinta, vaan se on myös taloudellisesti järkevää. Tällä hetkellä ollaan tilanteessa, jossa vastuuttomasti toimivat yritykset ohittavat ympäristö- ja ihmisoikeuskysymykset vähentääkseen tuotantokustannuksia saavuttaen näin ansaitsematonta kilpailuetua. Yritysvastuudirektiivi (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD) tasoittaa tilannetta ja varmistaa, että kaikki toimijat kantavat vastuun toimintansa seurauksista.

Monet yritykset ympäri EU:ta ovat jo pitkään osoittaneet valmiutensa vastuullisuusasioissa ja näkevät sen etuna, eivät taakkana. Nämä yritykset kehottavat jäsenvaltioita tukemaan yritysvastuudirektiiviä.

On tärkeää, että yritykset ovat vastuussa vaikutuksistaan globaaleissa toimitusketjuissa. Tämä on sekä moraalinen velvollisuus että taloudellinen mahdollisuus, joka lisää EU-yritysten kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla suojellen samalla ihmisoikeuksia ja ympäristöä.

Yhdymme kansalaisten, kansalaisjärjestöjen, monien yritysten ja poliittisten päättäjien vaatimukseen siitä, että yritysvastuudirektiivi on saatava maaliin.

Kehotamme EU:n jäsenvaltioita sitoutumaan vastuullisuuteen ja äänestämään yritysvastuudirektiivin (CSDDD) puolesta.

Print Friendly, PDF & Email
X